Đóng bảo hiểm y tế ở đâu

     

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là điều cần thiết đối với người dân nếu không may bị đau yếu, bệnh tật. Vậy người dân có thể mua BHYT ở đâu? Cần thực hiện thủ tục như thế nào?


*
Mục lục bài viết

Mua bảo hiểm y tế ở đâu? Thủ tục mua bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa)

1. Mua BHYT ở đâu?

- Người làm việc theo hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã; cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Tham gia BHYT thông qua doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nơi mình làm việc.

Bạn đang xem: Đóng bảo hiểm y tế ở đâu

- Người được cơ quan BHXH đóng BHYT: Đến Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã hoặc cơ quan BHXH.

- Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Đến đăng ký với UBND xã.

- Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

Riêng học sinh, sinh viên: Đăng ký tham gia BHYT với nhà trường nơi đang theo học.

- Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

2. Hồ sơ tham gia BHYT

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".

Xem thêm: Cách Học Hợp Âm Đàn Organ, Nhạc Lý Cơ Bản Organ, Tự Học Nhạc Lý Đàn Organ Cơ Bản Cực Hiệu Quả

3. Thủ tục tham gia BHYT

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tham gia BHYT

Bước 2: Nộp hồ sơ và đóng tiền BHYT cho đơn vị nơi đang làm việc, cụ thể:

- Người làm việc theo hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã kê khai hồ sơ và nộp cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị mình đang làm việc. Hằng tháng, đơn vị sử dụng lao động sẽ trích từ tiền lương của người lao động để đóng BHYT.

- Người được cơ quan BHXH đóng BHYT: Nộp cho UBND xã hoặc cơ quan BHXH và không phải đóng tiền.

- Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Đến đăng ký với UBND xã và không phải mất tiền mua BHYT.

- Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH và đóng tiền tương ứng.

+ Riêng học sinh, sinh viên: Đăng ký và đóng tiền tham gia BHYT với nhà trường

- Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Nộp hồ sơ và đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH.

Bước 3: Nhận thẻ BHYT.

Người dân nhận thẻ BHYT tại chính nơi mà mình đã nộp hồ sơ.

Theo quy định pháp luật tiêm phòng uốn ván có được hưởng bảo hiểm y tế không? Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế quy định như thế nào?

Năm 2022 có bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không? Mức đóng khi mua bảo hiểm hộ gia đình là bao nhiêu?