Tác dụng của pô e tăng tốc

     
Mình đang băn khoăn là xài po e tăng tốc
*
và pô e zin
*
thì nên xài cái nào cho bền xe Pô e tăng tốc thì thấy nó nhỏ gọn, còn pô e zin thì thấy no cồng kềnh vướng víu wa" định thay cái pô e tăng tốc xài nhưng ko biết xài cái đó có bị sao hok, nhờ anh em tư vấn giúp
*

M\u00ecnh \u0111ang b\u0103n kho\u0103n l\u00e0 x\u00e0i po e t\u0103ng t\u1ed1cv\u00e0 p\u00f4 e zinth\u00ec n\u00ean x\u00e0i c\u00e1i n\u00e0o cho b\u1ec1n xe P\u00f4 e t\u0103ng t\u1ed1c th\u00ec th\u1ea5y n\u00f3 nh\u1ecf g\u1ecdn, c\u00f2n p\u00f4 e zin th\u00ec th\u1ea5y no c\u1ed3ng k\u1ec1nh v\u01b0\u1edbng v\u00edu wa' \u0111\u1ecbnh thay c\u00e1i p\u00f4 e t\u0103ng t\u1ed1c x\u00e0i nh\u01b0ng ko bi\u1ebft x\u00e0i c\u00e1i \u0111\u00f3 c\u00f3 b\u1ecb sao hok, nh\u1edd anh em t\u01b0 v\u1ea5n gi\u00fap \n\r\n","product_id":0,"type":0,"date":1280736083,"date_text":"12 n\u0103m","link":"\/hoidap\/6189\/222101\/nen-xai-po-e-tang-toc-hay-po-e-zin.html","num_reply":10,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"suachuadieuhoapro","name":"Tran Van Trung","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"suachuadieuhoa.vn

Theo mình po e tác dụng là chỗ lấy gió . nếu xe có làm thì cần phải thở mạnh nên đi pô e tăng con xe xin thì pe e zin tốt nhất , di po e tăng phải canh chỉnh xăng gió chẩn mới di ngọt được ,con chuyện vệ sinh thì thẳng nào cũng dễ anh em góp ý thêm


Theo m\u00ecnh po e t\u00e1c d\u1ee5ng l\u00e0 ch\u1ed7 l\u1ea5y gi\u00f3 . n\u1ebfu xe c\u00f3 l\u00e0m th\u00ec c\u1ea7n ph\u1ea3i th\u1edf m\u1ea1nh n\u00ean \u0111i p\u00f4 e t\u0103ng con xe xin th\u00ec pe e zin t\u1ed1t nh\u1ea5t , di po e t\u0103ng ph\u1ea3i canh ch\u1ec9nh x\u0103ng gi\u00f3 ch\u1ea9n m\u1edbi di ng\u1ecdt \u0111\u01b0\u1ee3c ,con chuy\u1ec7n v\u1ec7 sinh th\u00ec th\u1eb3ng n\u00e0o c\u0169ng d\u1ec5 anh em g\u00f3p \u00fd th\u00eam ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":222101,"user":{"id":1,"login_name":"betiteo","name":"Nguyen Thi Trang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"canducdiep_pma_gtvt

Còn tùy vào xe zin hay xe làm và pô e tặng xịn hay hàng chợ! xe làm cần nhiều gió thì đi po e zin bỏ lọc gió --- bụi, dễ lau chùi và ít tốn kém! nhiều tiền thì mua cái K & N, ko thôi đi zin cho lành! 3 cái hàng chợ dc cái nhỏ gọn chứ cũng ko hơn dc nhiu, phí tiền thôi bro!


C\u00f2n t\u00f9y v\u00e0o xe zin hay xe l\u00e0m v\u00e0 p\u00f4 e t\u1eb7ng x\u1ecbn hay h\u00e0ng ch\u1ee3! xe l\u00e0m c\u1ea7n nhi\u1ec1u gi\u00f3 th\u00ec \u0111i po e zin b\u1ecf l\u1ecdc gi\u00f3 --- b\u1ee5i, d\u1ec5 lau ch\u00f9i v\u00e0 \u00edt t\u1ed1n k\u00e9m! nhi\u1ec1u ti\u1ec1n th\u00ec mua c\u00e1i K & N, ko th\u00f4i \u0111i zin cho l\u00e0nh! 3 c\u00e1i h\u00e0ng ch\u1ee3 dc c\u00e1i nh\u1ecf g\u1ecdn ch\u1ee9 c\u0169ng ko h\u01a1n dc nhiu, ph\u00ed ti\u1ec1n th\u00f4i bro!","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":222101,"user":{"id":1,"login_name":"xemayvietnam","name":"Hoang Dinh Thang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xemayvietnam.vn

Bô E là bộ phận lọc gió vào bộ chế hòa khí rồi vào xy lanh động cơ.

Bạn đang xem: Tác dụng của pô e tăng tốc

Bô E là một thành phần có liên quan mật thiết tới hệ thống cung cấp hỗn hợp xăng gió cho buồng nổ.

Bác thay đổi bô E, từ hộp zin chuyển qua bô E tăng tốc là thay đổi diện tích tiết diện ngang lưới lọc , có ảnh hưởng tới ga nước hậu của xe, và có thể làm pitsonn bạc mau bị mài mòn mau hở bạc vì bụi vào nhiều quá.

Xem thêm: Xem Phim Người Tình Ánh Trăng Tập Cuối: Wang So, Người Tình Ánh Trăng

Nếu đã độ xe chạy tốc độ để thi đấu thì miễn bàn về bô E r, canh cốt sao vặn ga ngọt max speed là ok.

Bô E ntn còn phụ thuộc vào bác đi bình xăng con nào nữa.

Bác độ xe có thể gắn bộ chế hòa khí Centa 150 Siêu Tốc, bác gắn bình này giữ hộp bô E zin vẫn đủ gió, chỉ cần canh rắc lơ chút.


\r\nB\u00f4 E l\u00e0 m\u1ed9t th\u00e0nh ph\u1ea7n c\u00f3 li\u00ean quan m\u1eadt thi\u1ebft t\u1edbi h\u1ec7 th\u1ed1ng cung c\u1ea5p h\u1ed7n h\u1ee3p x\u0103ng gi\u00f3 cho bu\u1ed3ng n\u1ed5.\r\nB\u00e1c thay \u0111\u1ed5i b\u00f4 E, t\u1eeb h\u1ed9p zin chuy\u1ec3n qua b\u00f4 E t\u0103ng t\u1ed1c l\u00e0 thay \u0111\u1ed5i di\u1ec7n t\u00edch ti\u1ebft di\u1ec7n ngang l\u01b0\u1edbi l\u1ecdc , c\u00f3 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng t\u1edbi ga n\u01b0\u1edbc h\u1eadu c\u1ee7a xe, v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m pitsonn b\u1ea1c mau b\u1ecb m\u00e0i m\u00f2n mau h\u1edf b\u1ea1c v\u00ec b\u1ee5i v\u00e0o nhi\u1ec1u qu\u00e1.\r\nN\u1ebfu \u0111\u00e3 \u0111\u1ed9 xe ch\u1ea1y t\u1ed1c \u0111\u1ed9 \u0111\u1ec3 thi \u0111\u1ea5u th\u00ec mi\u1ec5n b\u00e0n v\u1ec1 b\u00f4 E r, canh c\u1ed1t sao v\u1eb7n ga ng\u1ecdt max speed l\u00e0 ok.\r\nB\u00f4 E ntn c\u00f2n ph\u1ee5 thu\u1ed9c v\u00e0o b\u00e1c \u0111i b\u00ecnh x\u0103ng con n\u00e0o n\u1eefa.\r\nB\u00e1c \u0111\u1ed9 xe c\u00f3 th\u1ec3 g\u1eafn b\u1ed9 ch\u1ebf h\u00f2a kh\u00ed Centa 150 Si\u00eau T\u1ed1c, b\u00e1c g\u1eafn b\u00ecnh n\u00e0y gi\u1eef h\u1ed9p b\u00f4 E zin v\u1eabn \u0111\u1ee7 gi\u00f3, ch\u1ec9 c\u1ea7n canh r\u1eafc l\u01a1 ch\u00fat.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":222101,"user":{"id":1,"login_name":"tatavaoxuan","name":"L\u00ea Th\u1ebf \u0110\u1ee9c","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"letheducmytho