Lịch cúp điện thị xã cai lậy

     

Một phần đường Tết Mậu Thân, Lý Thường Kiệt, phường 4; Một phần đường Nguyễn Trung Trực, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

13:30 - 16:30

Một phần đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP Mỹ Tho

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

7:00 - 15:30

Một phần xã Long Hưng, TX Gò Công

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phú

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

8:00 - 16:00

Một phần xã Bình Phú; Phú Nhuận, huyện Cai Lậy.Một phần phường 1, TX Cai Lậy

8:00 - 16:00

Một phần phường 5, TX Cai Lậy

8:00 - 16:00

Một phần phường 1, 4 TX Cai Lậy

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

8:00 - 16:00

Một phần các xã Tân Hòa Tây; Mỹ Phước Tây; Mỹ Hạnh Đông

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

7:00 - 17:00

Một phần ấp Long Hòa, xã Quơn Long; một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

8:00 - 11:30

Một phần ấp Quang Phú, xã Quơn Long

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

7:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Lạc, Hòa Quới, xã Bình Ninh; một phần ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhứt

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7:30 - 15:00

Một phần xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Một phần các xã Hòa Tịnh; Mỹ Tịnh An; Trung Hòa, huyện Chợ Gạo