Kích thước bản vẽ a3

     

Để tiện bảo vệ và lưu trữ các bản vẽ đề xuất được lập trên đầy đủ khổ giấy có kích thước được tiêu chuẩn hóa.

Bạn đang xem: Kích thước bản vẽ a3

Khổ giấy được khẳng định bằng các form size mép ngoài của bản vẽ (vẽ bằng nét tức thời mảnh)
*

khung giấy A0
, khổ giấy A1, khổ giấy A2, khổ giấy A3, khổ giấy A4. Khổ giấy A0 có kích cỡ 1189 x 841 mm, có diện tích s bằng 1 m2. Các khổ giấy còn lại được chia ra từ khung giấy A0 .
*

*

Trong bạn dạng vẽ chuyên môn tùy vào hình dạng kích thước của chi tiết mà ta lựa chọn khổ giấ
y làm thế nào để cho phù hợp. Trong những khổ giấy chủ yếu thì Khổ giấy A4 là khổ giấy được dùng phổ biến hơn cả.

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng Vẻ Đẹp Nguyên Sơ Tại Khu Du Lịch Thung Nham Ninh Bình


*
Kích thước cách tía trí bạn dạng vẽ trên khổ giấy A4

Đường ngay thức thì mảnh là con đường bao khổ giấy
, mặt đường nét tức thời đậm là khung bản vẽ, form này cách mép tờ giấy một khoảng chừng bằng 5mm. Cạnh trái của khung cách mép trái tờ giấy một khoảng tầm bằng trăng tròn mm để đóng quyển.

Kích thước khung giấy A3


Hai khung giấy A3
cùng khổ giấy A4 là nhì khổ giấy được dùng thịnh hành nhất vào vẽ chuyên môn cơ khí.Kích thước mẫu giấy A3 là 420 x 297 mm. Cụ thể như hình dưới.
*
Kích thước và cách bố trí phiên bản vẽ trên khổ giấy A3

vào vẽ chuyên môn ngoài những khổ giấy đó là khổ giấy
A0, khung giấy A1,Khổ giấy A2, khung giấy A3, mẫu giấy A4. Cũng cho phép dùng các khổ giấy phụ(không khuyến khích). Kích thước cạnh cuả khổ giấy phụ là bội số của số của kích cỡ cạnh của khổ giấy A4( khổ giấy 11) như chỉ dẫn ở hình dưới.