Kích thước bản vẽ a3

     

Để tiện bảo quản và lưu trữ các bản vẽ phải được lập trên những khổ giấy có kích thước được tiêu chuẩn hóa.

Bạn đang xem: Kích thước bản vẽ a3

Khổ giấy được xác định bằng các kích thước mép ngoài của bản vẽ (vẽ bằng nét liền mảnh)
*

khổ giấy A0
, khổ giấy A1, khổ giấy A2, khổ giấy A3, khổ giấy A4. Khổ giấy A0 có kích thước 1189 x 841 mm, có diện tích bằng 1 m2. Các khổ giấy còn lại được chia ra từ khổ giấy A0 .
*

*

Trong bản vẽ kỹ thuật tùy vào hình dạng kích thước của chi tiết mà ta chọn khổ giấ
y sao cho phù hợp. Trong các khổ giấy chính thì Khổ giấy A4 là khổ giấy được dùng phổ biến hơn cả.

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng Vẻ Đẹp Nguyên Sơ Tại Khu Du Lịch Thung Nham Ninh Bình


*
Kích thước cách bố trí bản vẽ trên Khổ giấy A4

Đường liền mảnh là đường bao khổ giấy
, đường nét liền đậm là khung bản vẽ, khung này cách mép tờ giấy một khoảng bằng 5mm. Cạnh trái của khung cách mép trái tờ giấy một khoảng bằng 20 mm để đóng quyển.

Kích thước khổ giấy A3


Hai khổ giấy A3
khổ giấy A4 là hai khổ giấy được dùng phổ biến nhất trong vẽ kỹ thuật cơ khí.Kích thước Khổ giấy A3 là 420 x 297 mm. Cụ thể như hình dưới.
*
Kích thước và cách bố trí bản vẽ trên khổ giấy A3

Trong vẽ kỹ thuật ngoài các khổ giấy chính là khổ giấy
A0, Khổ giấy A1,Khổ giấy A2, Khổ giấy A3, Khổ giấy A4. Cũng cho phép dùng các khổ giấy phụ(không khuyến khích). Kích thước cạnh cuả khổ giấy phụ là bội số của số của kích thước cạnh của khổ giấy A4( khổ giấy 11) như chỉ dẫn ở hình dưới.