Em đi rồi thành phố hôm nay

     
có những chiều tp mưa bay khu dã ngoại công viên buồn tượng đá cũng bi ai Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng Câu ghê giáo con đường ngày tháng trút nhức thương gồm có chiều tp mưa bay Thương em bé giọng hát liên lâu năm Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ Môi nhăn mắt đỏ mỏi mòn theo đợi chờ Cuộc tình này đã thoát xa tầm với Tiếng hát em còn trên đây tơ vương vãi lệ ngấm đầy Hồn còn say men ân ái chiều ấy bóng hình em còn đây đã khuất sau trời mây Em đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăng đầy giá lạnh tim này Em đi rồi lưu niệm xưa còn đấy Em đi mất rồi còn ghi nhớ chăng tình này ... Gồm có chiều thành phố mưa bay khu dã ngoại công viên buồn tượng đá cũng bi thảm Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng và nóng Câu gớm giáo con đường ngày mon trút đau thương gồm có chiều thành phố mưa bay Thương em nhỏ giọng hát liên lâu năm Nghe khá thở chạnh lòng khơi niềm ghi nhớ Môi nhăn đôi mắt đỏ mỏi mòn theo chờ đợi Cuộc tình này đã khuất xa tầm với Tiếng hát em còn đây tơ vương vãi lệ thấm đầy Hồn còn say men ân ái chiều ấy bóng hình em từ nay đã khuất sau trời mây Em đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăng đầy lạnh giá tim này Em đi rồi đáng nhớ yêu còn đấy Em đi mất rồi ... Còn lưu giữ chăng ... Tình ... Này"

Bạn đang xem: Em đi rồi thành phố hôm nay

bài xích hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 33 bài.
Trọng Tấn

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cho Em Hỏi Số Điện Thoại Google Adwords Hỗ Trợ Tại Việt Nam, Tổng Đài Google Adwords Hỗ Trợ Tại Việt Nam

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.