Cách lưu trang web trên firefox

     

Dấu trang (được gọi là yêu thích trong Microsoft Edge và Internet Explorer) là các liên kết đến các trang web giúp bạn dễ dàng quay lại các địa điểm yêu thích. Bài viết này trình bày những kiến thức cơ bản về tạo và quản lý dấu trang của Firefox


Làm cách nào để đánh dấu một trang?

Để đánh dấu trang, chỉ cần nhấp vào dấu sao trên thanh địa chỉ.

Bạn đang xem: Cách lưu trang web trên firefox

Ngôi sao sẽ chuyển sang màu xanh lam khi trang được đánh dấu trang và một cửa sổ sẽ bật lên để bạn có thể đặt tên, di chuyển hoặc gắn thẻ dấu trang của mìnhk.


Lưu ý: Nếu thiếu dấu sao trên thanh địa chỉ, hãy nhấp vào nút menu hành động trang (dấu ba chấm).Nhấn chuột phảiNhấn và giữ phím control trong khi bạn nhấp vào Đánh dấu thẻ hiện tại và nhấp Thêm vào thanh địa chỉ.

Để đánh dấu tất cả các thẻ đang mở cùng một lúc: Chọn Đánh dấu tất cả các thẻ… từ menu dấu trang.Nhấp chuột phải vào bất kỳ thẻ nào, chọn Chọn tất cả các thẻ từ menu ngữ cảnh, sau đó nhấp chuột phải vào bất kỳ thẻ nào và chọn Đánh dấu các thẻ…. Đặt tên cho thư mục dấu trang mới và chọn thư mục để lưu trữ nó. Nhấp Thêm các dấu trang để hoàn tất.


Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D để đánh dấu tất cả các thẻ đang mở.
Làm cách nào để thay đổi tên hoặc vị trí của dấu trang?Để chỉnh sửa chi tiết dấu trang của bạn, hãy nhấp vào dấu sao lần thứ hai để mở hộp thoại Chỉnh sửa dấu trang này. Trong hộp thoại Chỉnh sửa dấu trang này bạn có thể thay đổi bất kỳ chi tiết nào sau đây: Tên: Đây là tên mà Firefox hiển thị cho dấu trang trong menu. Thư mục: Chọn thư mục để lưu dấu trang của bạn bằng cách chọn một thư mục từ trình đơn thả xuống (ví dụ: Trình đơn dấu trang hoặc Thanh dấu trang). Trong menu thả xuống đó, bạn cũng có thể chọn Duyệt... để hiển thị danh sách tất cả các thư mục dấu trang.Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, hãy nhấp vào Xong để đóng hộp thoại.

Nếu bạn không muốn thấy trình chỉnh sửa này khi lưu dấu trang, hãy xóa dấu kiểm khỏi Hiển thị trình chỉnh sửa khi lưu.

Làm cách nào để tìm dấu trang của tôi?

Tìm kiếm trên thanh địa chỉBạn có thể tìm kiếm các trang mà bạn đã đánh dấu trang bằng cách nhập tên của trang đó vào thanh địa chỉ. Khi bạn nhập, danh sách các trang bạn đã đánh dấu, gắn thẻ và đã truy cập sẽ xuất hiện. Các trang được đánh dấu sẽ có một ngôi sao bên cạnh. Chỉ cần nhấp vào một trong các trang và bạn sẽ được đưa đến đó ngay lập tức. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ.

Thanh dấu trangThanh dấu trang của Firefox cho phép bạn truy cập nhanh vào các dấu trang thường sử dụng. Đối với người dùng mới, dấu trang được đặt theo mặc định tại đây.

Thanh bên và menu FirefoxBạn có thể xem và truy cập tất cả các dấu trang của mình từ thanh bên Firefox và từ menu Dấu trang, nếu thanh menu được bật.


Làm cách nào để thêm nút Trình đơn dấu trang vào thanh công cụ?

Nút Trình đơn dấu trang không được hiển thị theo mặc định nhưng bạn có thể thêm nó vào thanh công cụ bằng nút Thư viện:

Nhấp vào nút Thư viện , rồi chọn Dấu trang.Nhấp Công cụ đánh dấu trang.Nhấp Thêm bảng chọn dấu trang vào thanh công cụ.

Nút Trình đơn dấu trang sẽ xuất hiện bên cạnh nút Thư viện.

Để xóa nút, hãy lặp lại các bước ở trên và sau khi nhấp vào Công cụ đánh dấu trang, nhấp vào Xóa bảng chọn dấu trang từ thanh công cụ.


Làm cách nào để sắp xếp các dấu trang của tôi?

Cửa sổ Thư viện cho phép bạn xem và sắp xếp tất cả các dấu trang của mình. Để mở cửa sổ Thư viện dấu trang:Nhấp vào nút menu để mở bảng menu.Nhấp vào nút Thư viện trên thanh công cụ của bạn. (Nếu bạn không nhìn thấy nó, nhấp vào nút menu , rồi nhấp Thư việnnhấp vào nút .) Nhấp Dấu trang và nhấp vào thanh Xem tất cả dấu trangQuản lí dấu trang ở bên dưới.

Xem thêm: Người Đã Ra Đi Quên Một Lời Thề (Wǒ Bù Hòu Huǐ, Lyric/ Lời Bài Hát Quên Một Lời Thề


Theo mặc định, các dấu trang bạn tạo sẽ nằm trong thư mục Dấu trang khác. Chọn nó trong thanh bên của cửa sổ Thư viện để xem các dấu trang bạn đã tạo. Nhấp đúp chuột vào một dấu trang sẽ mở nó.

Xem các bài viết này để biết chi tiết về cách quản lý danh sách dấu trang khổng lồ:

Khi đang ở trong cửa sổ Thư viện, bạn có thể kéo dấu trang vào các thư mục khác, như là thư mục Trình đơn dấu trang. Các dấu trang đó sau đó sẽ xuất hiện trong thanh bên và thanh menu của Firefox hoặc thanh công cụ menu dấu trang. Dấu trang trong thư mục Thanh dấu trang sẽ xuất hiện trong thanh dấu trang, nếu được bật.

Cách bật Thanh dấu trang

Thanh dấu trang là một nơi thuận tiện để thêm dấu trang yêu thích của bạn.

Để bật Thanh dấu trang:


Nhấp vào nút menu và chọn Tùy biến. Chọn Thanh công cụ từ menu thả xuống ở cuối màn hình.Chọn Thanh dấu trang. Các tùy chọn menu Luôn hiển thị, Không bao giờ hiển thị, và Chỉ hiện trong thẻ mới sẽ có sẵn để bạn chọn khi bạn muốn Thanh dấu trang được hiển thị.Nhấp vào nút Xong nếu bạn đã hoàn tất.
Nhấp vào menu Hiển thị ở đầu màn hình, đi xuống đến Thanh công cụ và chọn Thanh dấu trang. Các tùy chọn menu Luôn hiển thị, Không bao giờ hiển thị, và Chỉ hiện trong thẻ mới sẽ có sẵn để bạn chọn khi bạn muốn Thanh dấu trang được hiển thị.
Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + Bcommand + Shift + B để hiển thị hoặc ẩn Thanh dấu trang.

Xem bài viết Hiển thị hoặc ẩn thanh dấu trang để tìm hiểu thêm.


Thư mục Dấu trang khác

Bạn có thểsẽ thấy một biểu tượng thư mục Dấu trang khác ở cuối thanh dấu trang nếu thư mục Dấu trang khác trong Thư viện của bạn có chứa bất kỳ dấu trang nào. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm thấy các dấu trang được lưu trữ trong thư mục đó. Để loại bỏ biểu tượng thư mục Dấu trang khác từ thanh dấu trang, hãy xem bài viết Remove the Other Bookmarks folder from the Bookmarks Toolbar.


Cách sử dụng từ khóa với dấu trang

Một cách khác để truy cập dấu trang của bạn là sử dụng từ khóa. Khi bạn chỉ định một từ khóa cho một dấu trang, bạn có thể chỉ cần nhập từ khóa đó vào thanh địa chỉ và nhấn EnterReturn để mở dấu trang.

Để gán một từ khóa cho một dấu trang:

Nhấp vào trường từ khóa ở cuối cửa sổ.Nhập từ khóa mong muốn của bạn.

Từ khóa có thể chứa các chữ cái, chữ số và các ký tự đặc biệt (ví dụ:: - _ " " , . : ; = / \ ( ) < > { } ! &
~). Nó không được chứa khoảng trắng và không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng những ký tự này: ? * ^ $ % # +

Từ khóa không được giống như một từ khóa của công cụ tìm kiếm. Ví dụ: nếu một công cụ tìm kiếm có từ khóa
g, nhưng nó cũng có thể là g.

Nếu từ khóa đã chọn đã được chỉ định cho một dấu trang khác, dấu trang cũ sẽ được thay thế bằng dấu trang mới.


Lưu ý: Bên ngoài Thư viện, bạn có thể truy cập trường từ khóa từ menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phảigiữ nút control khi bạn nhấp dấu trang, sau đó chọn Thuộc tính.
Làm cách nào để nhập dấu trang từ một trình duyệt hoặc hồ sơ khác?

Firefox cho phép bạn nhập dấu trang từ các trình duyệt khác được cài đặt trên máy tính của bạn. Nó cũng cho phép bạn nhập dữ liệu khác, chẳng hạn như lịch sử duyệt web và mật khẩu đã lưu, từ một số trình duyệt này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Nhập dữ liệu từ trình duyệt khác.

Tài nguyên bổ sung

Để tìm hiểu thêm về cách tận dụng tối đa dấu trang của bạn, hãy xem các bài viết này:

Chia sẻ tài liệu này: https://mzl.la/3vTLq2O