Nguyễn văn hoàn đà nẵng

     
Đào tạo KHCN&HTQT KHCN&HTQT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÔNG BỐ KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VĂN BẢN - THÔNG BÁO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG kiểm tra cơ sở giáo dục và đào tạo kiểm tra chương trình huấn luyện bố CÔNG KHAI
*

1. List giảng viên cơ hữu nhà trì huấn luyện và tính tiêu chí tuyển sinh - trình độ chuyên môn ĐH

Bảng 1: list giảng viên cơ hữu nhà trì đào tạo và tính chỉ tiêu tuyển sinh

<

STT

Họ tên

Giới tính

Chức danh khoa học

Trình độ siêng môn

Chuyên môn đào tạo

Giảng dạy dỗ môn chung(x)

Ngành/ trình độ chuyên môn chủ trì đào tạo và tínhchỉ tiêu tuyển sinh

Cao đẳng

Đại học

Mã ngành cao đẳng

Tên ngành cao đẳng

Mã ngành ĐH

Tên ngành ĐH

1

Bạch Quốc Hưng

Nam

ThS

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

2

Bùi Công Đoàn

Nam

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

3

Bùi Minh Cảnh

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

4

Bùi Trung Úy

Nam

ThS

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

5

Bùi Văn Long

Nam

ĐH

Giáo dục Thể chất

x

6

Cao GiangNam

Nam

ThS

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng với đô thị

7

Cao Minh Lộc

Nam

ThS

SP KT Công nghiệp

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

8

Cao Xuân Tịnh

Nam

ThS

Sư phạm TDTT

x

9

Châu Ngọc Điền

Nam

PGS

TS

Quy hoạch

7580101

Kiến trúc

10

Châu tê mê Quanh

Nam

ThS

Xây dựng mong đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

11

Chế Viết Đông

Nam

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

12

Đàm Ngọc Linh

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế thiết bị họa

13

Đặng Thanh Nga

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

14

Đặng Thị Liền

Nữ

ThS

Tiếng Trung Quốc

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

15

Đặng Thị Nhung

Nữ

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

16

Đặng Thị Phượng

Nữ

ThS

Hội họa

7210403

Thiết kế vật họa

17

Đặng Thị Thanh Trân

Nữ

ThS

Cử nhân giờ Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

18

Đặng Văn Dũng

Nam

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

19

Đào Anh Tài

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế vật họa

20

Đào Thị quang đãng Hiển

Nữ

ThS

Toán

x

21

Đậu Quyết Thắng

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế thứ họa

22

Đinh Hà Linh Phương

Nữ

ĐH

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

23

Đinh Thị Thi

Nữ

TS

Kinh tế Công nghiệp

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

24

Đỗ Đức Viêm

Nam

PGS

TS

Quy hoạch

7580101

Kiến trúc

25

Đỗ tự khắc Trung

Nam

ThS

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

26

Đỗ Như Bảo

Nam

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

27

Đổ Phú Duy

Nam

ThS

Khoa học sản phẩm tính

7480201

Công nghệ thông tin

28

Đỗ Phúc Hảo

Nam

ThS

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

29

Đỗ Thanh Vũ

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

30

Đỗ Thị Nga

Nữ

ĐH

Điện tử

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

31

Đỗ Thị Thu Hà

Nữ

ThS

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

32

Đỗ Thị Thủy

Nữ

ThS

Quản trị Marketing

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

33

Đoàn Thị Uyên

Nữ

ThS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

34

Đoàn Trung Hữu

Nam

TS

Hán Nôm

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

35

Dương Thanh Huyên

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

36

Dương è cổ Duy Thông

Nam

ThS

Điêu khắc

7210403

Thiết kế vật họa

37

Dương Văn Hoàng

Nam

ThS

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

38

Hà Thúc Nhật Nguyên

Nữ

ThS

CN Biên Phiên Dịch

7220201

Ngôn ngữ Anh

39

Hồ Công Tiến

Nam

ThS

VL và Cấu khiếu nại XD

7580210

Kỹ thuật đại lý hạ tầng

40

Hồ Phạm Xuân Phương

Nữ

ĐH

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

41

Hồ Thanh Trung

Nam

ThS

Địa chất

7580205

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

42

Hồ Thị Dạ Thảo

Nữ

ThS

Toán tin

x

43

Hồ Thị Luận

Nữ

ThS

Toán

x

44

HoàngNamKhánh

Nam

ThS

XD TL Thủy điện

7580302

Quản lý xây dựng

45

Hoàng Sỹ Thắng

Nam

ThS

Thống kê Tin học

7480201

Công nghệ thông tin

46

Hoàng Thị Liễu

Nữ

ThS

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

47

Hoàng Thị Phương Trà

Nữ

ThS

Kinh tế XD và QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

48

Hoàng Tịnh Bảo

Nam

TS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

49

Huỳnh Anh Tuấn

Nam

ThS

Khoa học thiết bị tính

7480201

Công nghệ thông tin

50

Huỳnh Kim Phúc

Nam

ThS

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

51

Huỳnh Tấn Ảnh

Nam

ThS

Sư phạm Mỹ thuật

7210403

Thiết kế thiết bị họa

52

Huỳnh Thị Minh Hiền

Nữ

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

53

Huỳnh Thị Mỹ Dung

Nữ

ThS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

54

Huỳnh Thị Trang

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

55

Huỳnh Thị Ý Nhi

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

56

Khắc Thị Ngọc Thương

Nữ

ThS

Cử nhân tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

57

Khương Công Minh

Nam

ThS

Điện tử

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

58

Lâm Minh Châu

Nữ

TS

Kế hoạch hóa CN

7340101

Quản trị ghê doanh

59

Lâm Tăng Đức

Nam

ThS

Điện tử

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

60

Lâm Xuân Đào

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

61

Lê Anh Hải

Nam

ThS

Giáo dục Thể chất

x

62

Lê Bình Phương

Nam

ThS

Quản trị ghê doanh

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

63

Lê Công Toàn

Nam

TS

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

Tài bao gồm - Ngân hàng

64

Lê Đình Sơn

Nam

ThS

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

65

Lê Hữu Trình

Nam

ThS

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

66

Lê Phạm Khánh Vân

Nữ

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

67

Lê quang quẻ Tuyến

Nam

ThS

Xây dựng ước đường

7580201

Kỹ thuật xây dựng

68

Lê Tấn Duy

Nam

TS

Tự động hóa

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

69

Lê Tấn Ngọc

Nam

ĐH

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

70

Lê Thị An Phụng

Nữ

ĐH

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

71

Lê Thị Ánh Trinh

Nữ

ĐH

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

72

Lê Thị Ánh Tuyết

Nữ

ThS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

73

Lê Thị Cẩm Giang

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

74

Lê Thị mùi hương Giang

Nữ

ThS

Khoa học máy tính

7480201

Công nghệ thông tin

75

Lê Thị Kim Hoa

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

76

Lê Thị Kim Ngân

Nữ

ThS

Quản trị kinh doanh

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

77

Lê Thị Lan Phương

Nữ

ThS

Mỹ thuật ứng dụng

7210403

Thiết kế vật họa

78

Lê Thị Ly Na

Nữ

TS

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

79

Lê Thị Minh Hưởng

Nữ

ThS

Tài bao gồm - Ngân hàng

7340201

Tài chính - Ngân hàng

80

Lê Thị Phước

Nữ

ThS

Kinh tế XD cùng QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

81

Lê Thị Quỳnh Anh

Nữ

ThS

QTKD Tổng quát

7340101

Quản trị tởm doanh

82

Lê Thị Thanh Lộc

Nữ

ThS

Tiếng Trung Quốc

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

83

Lê Thị Thanh Tâm

Nữ

ThS

Kinh tế XD cùng QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

84

Lê Thị Thu Hương

Nữ

ThS

Mỹ thuật ứng dụng

7210403

Thiết kế thiết bị họa

85

Lê Thị Thùy Dung

Nữ

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

86

Lê Thủy Tiên

Nữ

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

87

Lê TửNam

Nam

ĐH

Xây dựng

7580210

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

88

Lê Vân

Nam

ThS

Điện tử

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

89

Lê Văn Hóa

Nam

ThS

Điêu khắc

7210403

Thiết kế thứ họa

90

Lê Văn Sơn

Nam

PGS

TS

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

91

Lê Xuân Hòa

Nam

ThS

Toán học

x

92

Lương Thị Thanh Thanh

Nữ

ThS

Vật lý

x

93

Lương Văn Nhân

Nam

TS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

94

Lưu Cẩm Trúc

Nữ

ThS

QTKD Quốc tế

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

95

Lưu Duy Vũ

Nam

ThS

Xây dựng CT thủy

7580201

Kỹ thuật xây dựng

96

Lưu Hoàng Tuấn

Nam

ThS

Kinh tế chính trị

x

97

Lưu Khánh Hiền

Nữ

ThS

Quản trị tởm doanh

7340101

Quản trị gớm doanh

98

Lưu Thị Minh Hà

Nữ

ThS

Tài chính Ngân hàng

7340201

Tài bao gồm - Ngân hàng

99

Mai Thị Thảo Chi

Nữ

ThS

QTKD Quốc tế

7340101

Quản trị ghê doanh

100

Mai Vân Hương

Nữ

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế thứ họa

101

Mai Văn Tùng

Nam

ThS

Khoa học sản phẩm tính

7480201

Công nghệ thông tin

102

Ngô Đình Lộc

Nam

ThS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

103

Ngô Đức Chiến

Nam

ThS

Tài chủ yếu Ngân hàng

7340201

Tài thiết yếu - Ngân hàng

104

Ngô Lê Uyên

Nữ

ThS

Quản trị kinh doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

105

Ngô Quốc Khánh

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

106

Ngô Thanh Hùng

Nam

ThS

Sư phạm Hội hoạ

7210403

Thiết kế đồ dùng họa

107

Ngô Thị Kiều Linh

Nữ

ThS

Xây dựng DD&CN

7580302

Quản lý xây dựng

108

Ngô Thị Thanh Hiền

Nữ

ThS

Kinh tế XD và QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

109

Ngô Thị Thu Trang

Nữ

ThS

Kinh tế bao gồm trị

x

110

Ngô Trí Phước

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

111

Ngô Tú

Nam

ThS

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

112

Ngô Tuấn Anh

Nam

ThS

Kinh tế XD và QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

113

Nguyễn Bốn

Nam

PGS

TS

Điện tử

7510301

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

114

Nguyễn Đặng Hiển

Nam

ThS

Quản trị khiếp doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

115

Nguyễn Đức Thanh

Nam

ThS

Giáo dục Thể chất

x

116

Nguyễn Dương Khánh Tâm

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

117

Nguyễn Hải Hoàn

Nam

TS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

118

Nguyễn Hoàng Quân

Nam

ĐH

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

119

Nguyễn Hoàng Thu Thủy

Nữ

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

120

Nguyễn Hồng Diệu Hương

Nữ

ThS

Ngân hàng

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

121

Nguyễn Hồng Phúc

Nam

ThS

Tự đụng hóa

7510301

Công nghệ chuyên môn điện, điện tử

122

Nguyễn Hồng Sơn

Nam

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

123

Nguyễn Hùng Tuấn

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế đồ vật họa

124

Nguyễn Hữu Phước

Nam

ThS

Xây dựng ước đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

125

Nguyễn Lê Ngọc Thanh

Nữ

ThS

Quy hoạch Đô thị

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

126

Nguyễn táo bạo Hà

Nam

ThS

Điện Kỹ thuật

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

127

Nguyễn mạnh Hà

Nam

ĐH

Điện tử

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

128

Nguyễn Minh Trung

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

129

Nguyễn Ngọc hương thơm Sen

Nữ

ĐH

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

130

Nguyễn Ngọc Nương

Nữ

TS

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng với đô thị

131

Nguyễn Nguyên

Nam

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

132

Nguyễn Nho Viên

Nam

ThS

Quy hoạch Đô thị

7580105

Quy hoạch vùng cùng đô thị

133

Nguyễn Phạm Kim Toàn

Nam

ThS

Kiến trúc

7580105

Quy hoạch vùng cùng đô thị

134

Nguyễn Phương Ngọc

Nữ

TS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

135

Nguyễn quang quẻ Anh

Nam

ĐH

Công nghệ thiết bị liệu

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

136

Nguyễn quang đãng Bảo

Nam

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

137

Nguyễn quang Đoàn

Nam

PGS

TS

Thuỷ Lợi

7580201

Kỹ thuật xây dựng

138

Nguyễn quang đãng Thịnh

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

139

Nguyễn Quốc Toàn

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

140

Nguyễn sanh Châu

Nam

ThS

Triết học

x

141

Nguyễn Tấn Lực

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế vật họa

142

Nguyễn Tấn Quý

Nam

GS

TS

Xây dựng

7580201

Kỹ thuật xây dựng

143

Nguyễn Tấn Trác

Nam

ThS

Xây dựng ước đường

7580201

Kỹ thuật xây dựng

144

Nguyễn vớ Phú Cường

Nam

ThS

Khoa học thiết bị tính

7480201

Công nghệ thông tin

145

Nguyễn Thanh Hoàng

Nam

ThS

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

146

Nguyễn Thành Hồng

Nam

ThS

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

147

Nguyễn Thanh Tùng

Nam

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

148

Nguyễn nuốm Sơn

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580210

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

149

Nguyễn Thị An Hiền

Nữ

ĐH

Mỹ thuật ứng dụng

7210403

Thiết kế đồ dùng họa

150

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nữ

ThS

Xây dựng DD&CN

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

151

Nguyễn Thị Đà

Nữ

ThS

Kinh tế

7340101

Quản trị tởm doanh

152

Nguyễn Thị Hà My

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

153

Nguyễn Thị Hoàng Thương

Nữ

ĐH

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

154

Nguyễn Thị Hồng Đào

Nữ

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

155

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

156

Nguyễn Thị Hồng Tươi

Nữ

ThS

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

157

Nguyễn Thị mùi hương An

Nữ

ThS

Thống kê Tin học

7340101

Quản trị kinh doanh

158

Nguyễn Thị Huyền Vân

Nữ

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

159

Nguyễn Thị Kim Liên

Nữ

ThS

Quản trị kinh doanh

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

160

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nữ

ThS

Quản trị tởm doanh

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

161

Nguyễn Thị Lan

Nữ

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế vật dụng họa

162

Nguyễn Thị Lê Loan

Nữ

ThS

Kinh tế và quốc lộ Công

7340101

Quản trị kinh doanh

163

Nguyễn Thị Liệu

Nữ

ThS

Luật

x

164

Nguyễn Thị Mai Khôi

Nữ

ThS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

165

Nguyễn Thị Minh Lý

Nữ

ThS

Tài chủ yếu - Tín dụng

7340101

Quản trị tởm doanh

166

Nguyễn Thị Nga My

Nữ

ThS

Tài chính Ngân hàng

7340101

Quản trị gớm doanh

167

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

ThS

Tài chủ yếu Ngân hàng

7340201

Tài thiết yếu - Ngân hàng

168

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nữ

ThS

Xây dựng DD&CN

7580302

Quản lý xây dựng

169

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế vật họa

170

Nguyễn Thị Phương Anh

Nữ

ThS

Quốc tế học

7220201

Ngôn ngữ Anh

171

Nguyễn Thị Phương Ly

Nữ

ThS

Sư phạm Hóa

x

172

Nguyễn Thị Thân Quí

Nữ

ThS

Môi trường

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

173

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

174

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

175

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nữ

ThS

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

176

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

ThS

Điều khiển học tập KT

7340101

Quản trị kinh doanh

177

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nữ

ThS

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế đồ vật họa

178

Nguyễn Thị Thu Thanh

Nữ

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

179

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nữ

ThS

Tạo dáng Công nghiệp

7210403

Thiết kế vật dụng họa

180

Nguyễn Thị Thùy Vân

Nữ

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

181

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

ThS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

182

Nguyễn Thị Uyên Phương

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

183

Nguyễn Thị Vũ Thảo

Nữ

ThS

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

184

Nguyễn Thị Vy Hương

Nữ

ThS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

185

Nguyễn Thị Xuân Khánh

Nữ

ThS

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

186

Nguyễn Thị Xuân Thủy

Nữ

ThS

Khoa học vật dụng tính

7480201

Công nghệ thông tin

187

Nguyễn Thiện Tâm

Nam

ThS

Quản trị kinh doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

188

Nguyễn Thúy Nga

Nữ

ThS

ViệtNamhọc

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

189

Nguyễn nai lưng Lan Chi

Nữ

ThS

CN SP giờ Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

190

Nguyễn bốn Đôn

Nam

TS

Toán

x

191

Nguyễn Tuấn Trung

Nam

ThS

Khoa học đồ vật tính

7480201

Công nghệ thông tin

192

Nguyễn Văn Đăng

Nam

ThS

Xây dựng mong đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

193

Nguyễn Văn Hiếu

Nam

ĐH

Mỹ thuật Công nghiệp

7580108

Thiết kế nội thất

194

Nguyễn Văn Hòa

Nam

ThS

Xây dựng ước đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

195

Nguyễn Văn Nhân

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

196

Nguyễn Văn Quốc Tuấn

Nam

ThS

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

197

Nguyễn Văn Thái

Nam

TS

Xây dựng cầu đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

198

Nguyễn Văn Trung

Nam

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

199

Nguyễn Xuân Hiệp

Nam

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

200

Nguyễn Xuân Sơn

Nam

ThS

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

201

Nhan Thị Thủy

Nữ

ThS

Sư phạm giờ Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

202

Phạm Anh Tú

Nam

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

203

Phạm Anh Tuấn

Nam

TS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

204

Phạm Bá vớ Thành

Nam

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

205

PhạmChuUyên

Nữ

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

206

Phạm Công Phúc

Nam

ĐH

Tin học

7480201

Công nghệ thông tin

207

Phạm xung khắc Xuân

Nam

TS

Quản lý Xây dựng

7580302

Quản lý xây dựng

208

Phạm Minh Phương

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

209

Phạm Minh Vương

Nam

ThS

Xây dựng mong Đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

210

Phạm Nguynh

Nam

ThS

Sư phạm Hoá

x

211

Phạm quang quẻ Quảng

Nam

ThS

Xây dựng cầu đường

7580201

Kỹ thuật xây dựng

212

Phạm Thị Bích Vân

Nữ

TS

Kế toán

7340301

Kế toán

213

Phạm Thị Chi

Nữ

ThS

ViệtNamhọc

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

214

Phạm Thị Dung

Nữ

ThS

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

215

Phạm Thị Hoàng Mỹ

Nữ

ThS

Tài bao gồm – Ngân hàng

7340201

Tài chính - Ngân hàng

216

Phạm Thị Phương Thảo

Nữ

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

217

Phạm Thị Phương Thi

Nữ

ThS

Sư phạm Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

218

Phạm Thị Thùy Dương

Nữ

ThS

Kiến trúc công trình

7580101

Kiến trúc

219

Phạm Văn An

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

220

Phạm Văn Tiến

Nam

ThS

Giáo dục Thể chất

x

221

Phạm Vĩnh Minh

Nam

ThS

Điện tử

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

222

Phạm Xuân Hiệu

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

223

Phan Hoàng Trọng

Nam

ThS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

224

Phan Kiều Hạnh

Nữ

ThS

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

225

Phan Nguyên Thùy Trâm

Nữ

ThS

Ngân hàng

7340101

Quản trị kinh doanh

226

Phan Thanh Hoàng

Nam

ĐH

Xây dựng cầu đường

7580201

Kỹ thuật xây dựng

227

Phan Thị Huỳnh Mai

Nữ

ThS

Quản trị gớm doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

228

Phan Thị Thu Hà

Nữ

ThS

Kế toán

7340301

Kế toán

229

Phan Thoại Chiêu

Nữ

ThS

Ngân hàng

7340101

Quản trị gớm doanh

230

Phan trằn Kiều Trang

Nữ

ThS

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng cùng đô thị

231

Phan Trọng Toàn

Nam

ThS

Kinh tế thiết yếu trị

x

232

Phan Xuân Bình

Nam

ThS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

233

Phùng Xuân Thọ

Nam

TS

Máy xây dựng

7580201

Kỹ thuật xây dựng

234

Tạ Thị Minh Trang

Nữ

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

235

Thái Thành Hưng

Nam

ThS

Kiến trúc

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

236

Tôn bạn nữ Yến Ly

Nữ

ThS

Kiến trúc

7580105

Quy hoạch vùng với đô thị

237

Trần Cát

Nam

PGS

TS

Cấp bay nước

7580210

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

238

Trần Châu Linh

Nam

ĐH

Công nghệKTMT

7580210

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

239

Trần Công Trung

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế thiết bị họa

240

Trần Hải

Nam

ĐH

Sư phạm Hội họa

7580108

Thiết kế nội thất

241

Trần Hải Hậu

Nam

ĐH

Mỹ thuật Công nghiệp

7580108

Thiết kế nội thất

242

Trần Hữu Hải

Nam

ThS

Quản trị khiếp doanh

7340101

Quản trị tởm doanh

243