Bài ca nguyên tử khối full đầy đủ

     

Để giúp các em học sinh dễ lưu giữ về hoá trị của những nguyên tố hoá học, sổ tay học tập tập tham khảo bài ca hoá trị lớp 8 để các em học thuộc lòng và nhớ bảng nguyên tố chất hóa học một cách giỏi nhất.

*

Bài ca hóa trị 01

Kali, Iôt, Hiđro Natri cùng với bạc, Clo một loài Là hóa trị 1 các bạn ơi lưu giữ ghi đến rõ kẻo rồi chần chừ Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân Canxi, Đồng ấy cũng xấp xỉ Bari sau cuối thêm chú oxi hóa trị 2 ấy bao gồm gì trở ngại Bác Nhôm hóa trị 3 lần Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay Cacbon, Silic này đây là hóa trị 4 ko ngày nào quên fe kia nói cũng quen thuộc tên 2, 3 tăng và giảm thật phiền lắm thôi Nitơ rắc rối nhất đời 1, 2, 3, 4 lúc thời lắp thêm 5 lưu hoàng lắm khi chơi khăm Xuống 2, lên 51 lúc nằm đồ vật 4 Photpho nói về không dư giả dụ ai hỏi mang lại thì hừ rằng 5 Em ơi nỗ lực học chăm bài ca hóa trị trong cả năm khôn cùng cần

Bài ca hóa trị 02

Một bài bác ca hóa trị không giống các bạn cũng có thể tham khảo nâng cao đầy đủ hoăn. Tuy nhiên khi học thì các bạn chỉ học một trong các 2 bài bác ca hóa trị thôi nhé chứ không hề học 2 bài rất dễ dàng nhầm lẫn.

Bài ca nguyên tử khối 01

Hai bố Natri (Na=23) ghi nhớ ghi cho rõ Kali chẳng khó ba chín thuận tiện (K=39) Khi nhắc đến Vàng Một trăm chín bảy (Au=197) Oxi tạo cháy Chỉ mười sáu thôi (O=16) Còn bạc dễ rồi Một trăm lẻ tám (Ag =108) Sắt white color xám Năm sáu tất cả gì (Fe=56) nghĩ tới Beri Nhớ tức thì là chín (Be=9) Gấp ba lần chín Là của anh ấy Nhôm (Al=27) Còn của Crôm Là năm hai đó (Cr=52) Của Đồng sẽ rõ Là sáu mươi bốn (Cu =64) Photpho không dư Là cha mươi kiểu mẫu (P=31) hai trăm lẻ một Là của Thủy Ngân (Hg=201) Chẳng bắt buộc ngại ngần Nitơ mười tư (N=14) hai lần mười bốn Silic phi kim (Si=28) canxi dễ tìm tứ mươi vừa chẵn (Ca=40) Mangan vừa vặn con số năm lăm (Mn=55) bố lăm phẩy năm Clo chất khí (Cl=35.5) đề nghị nhớ mang lại kỹ Kẽm là sáu lăm (Zn=65) giữ huỳnh chơi khăm cha hai đang rõ (S=32) Chẳng có gì khó khăn Cacbon mười hai (C=12) Bari hơi nhiều năm Một trăm cha bảy (Ba=137) phát nổ khi cháy cẩn thận vẫn hơn cân nặng giản đơn Hiđrô là 1 trong (H=1) Còn cậu Iốt Ai hỏi nói ngay lập tức Một trăm nhì bảy (I=127) trường hợp hai lẻ bảy Lại của anh Chì (Pb =207) Brôm ghi nhớ ghi Tám mươi sẽ tỏ (Br = 80) Nhưng vẫn còn đó Magiê hai bốn (Mg=24) Chẳng đề nghị chần trừ Flo mười chín (F=19).

Bài ca nguyên tử khối 02

Hiđro tiên phong hàng đầu khởi đi Liti số 7 mắc cỡ gì chí trai Cacbon bến nước 12 Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên Oxi 16 khuôn viên Flo 19 lòng riêng vương sầu Natri 23 xuân đầu Magie 24 mong cầu tương lai Nhôm thời 27 chí cao Silic 28 lòng nào lại quên Photpho 31 lập đề xuất 32 nguyên tử khối tên diêm sinh Clo 35,5 tự bản thân Kali 39 nhục vinh chẳng màn can xi 40 thẳng hàng 52 Crom chuỗi ngày tàn cần lo Mangan tuy vậy ngũ(55) so đo fe thời 56 đừng đến trồng trềnh Coban 59 bự chảng Kẽm đồng 60 lập nền tất cả dư Đồng 63,6 Kẽm 65,4 Brom 80 chín thư riêng phần Stronti 88 đồng cân bạc 108 tăng lần số không nên Catmi một bách mười hai(112) Thiếc trăm mười chín(119) một mai cuộc đời Iot 127 chẳng dời Bari 137 sức thời bao lâm Bạch kim 195 đá quý 197 giờ tăng chẳng vừa Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0) Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng Rađi 226 muốn Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209) bài xích thơ nguyên tử sáng tỏ Lòng này sẽ quyết đầy niềm tin học hàn

Bài ca nguyên tử khối 03

Hidro là một trong những 12 cột những bon Nito 14 tròn Oxi trăng 16 Natri hay láu táu Nhảy tót lên 23 khiến Magie sát nhà ngùi ngùi nhận 24 27 Nhôm la lớn Lưu huỳnh giành 32 phi thường thật là tài Clo tía nhăm rưỡi(35,5) Kali say đắm 39 can xi tiếp 40 Năm nhăm Mangan cười Sắt trên đây rùi:56 64 đồng nổi cáu bởi kém kẽm (Zn) 65 80 Brom ở Xa bội nghĩa (Ag) 108 Bải buồn bực ngán (137) Một ba bẩy ích chi kém người ta còn gì! Thủy ngân (Hg) hai linh mốt(201) bdskingland.com chúc các bạn học tốt!