Ứng dụng siêu tiết kiệm pinăng lượng con lắc đơn

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 402/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 mon 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊNDÙNG CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ vẻ ngoài Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương năm2015;

Căn cứ cách thức Quản lý, áp dụng tài sảncông và những văn phiên bản hướng dẫn thực hiện Luật;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Ứng dụng siêu tiết kiệm pinăng lượng con lắc đơn

Ban hành tiêu chuẩn, địnhmức sử dụng máy móc, đồ vật chuyên cần sử dụng (chủng loại, số lượng) của Sở Xây dựngvà các đơn vị trực ở trong (Chi tiết theo Phụ lục lắp kèm)

Việc mua sắm bổ sung hoặc nắm thếmáy móc, thiết bị vì chưng Thủ trưởng cácđơn vị chịu đựng trách nhiệm, đảm bảo:

- Đối với sản phẩm móc, đồ vật chuyêndùng thay thế máy móc, đồ vật phổ biến: địa thế căn cứ sự cần thiết, nguồn gớm phíđược giao, thực tế hiện trạng sử dụng gia sản của solo vị, vị trí câu hỏi làm... đểthực hiện tại việc buôn bán tài sản chuyên dùng đảm bảo an toàn tiết kiệm, hiệu quả.

- Đối với sản phẩm công nghệ móc, sản phẩm chuyêndùng bổ sung cập nhật do thiếu đối với tiêu chuẩn, định mức: địa thế căn cứ nguồn kinh phí đầu tư củađơn vị và yêu cầu thực tế, Thủ trưởng đơn vị chức năng quyết định tiến hành việc cài đặt sắmtheo đúng những quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệulực tính từ lúc ngày ký.

Xem thêm: Nếu Như Anh Đến, Ca Sĩ: Văn Mai Hương, Nếu Như Anh Đến

Sở xây đắp và các đơn vị trực thuộctheo tác dụng phối phù hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức mua sắm,quản lý và áp dụng theo đúng các quy định hiện nay hành trong phòng nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan:Văn phòng ubnd tỉnh; Tài chính; Xây dựng; Kho bạc tình Nhà nước thành phố bắc ninh và những cơquan, đơn vị có tương quan căn cứ đưa ra quyết định thi hành./.

khu vực nhận: - Như Điều 3; - chủ tịch và những PCT ubnd tỉnh; - chỉ huy Văn phòng ubnd tỉnh; - Lưu: VT, XDCB, KTTH.

TM. Ubnd TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Tân Phượng

PHỤ LỤC

STT

Tên sản phẩm công nghệ móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng

A

VĂN PHÒNG SỞ

1

Máy vi tính nhằm bàn chăm dùng

Bộ

25

2

Máy tính xách tay siêng dùng

Chiếc

5

3

Máy ảnh có tác dụng quay phim

Chiếc

1

4

Máy photocopy A3, A4 siêng dùng

Chiếc

1

5

Máy in mầu A3

Chiếc

1

6

Máy scan màu A4 hai mặt tự động hóa

Chiếc

1

7

Máy scan màu A0 nhị mặt trường đoản cú động

Chiếc

1

B

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG và KINH TẾ XÂY DỰNG

1

Máy vi tính để bàn chăm dùng

Bộ

13

2

Máy tính xách tay siêng dùng

Chiếc

3

3

Máy in mầu A3

Chiếc

1

4

Máy Scan mầu A4 nhì mặt tự động

Chiếc

1

5

Máy toàn đạc điện tử

Chiếc

1

6

Máy thủy bình trường đoản cú động

Chiếc

1

7

Máy GPS rứa tay

Chiếc

1

8

Máy GPS 72 kênh tần số

Chiếc

1

9

Máy mài mòn bê tông

Chiếc

1

10

Máy mài mòn gạch men Blốc

Chiếc

1

11

Máy mài mòn Loss angeles

Chiếc

1

12

Máy đo độ mài mòn mặt phẳng gạch ốp lát

Chiếc

1

13

Máy xác minh độ mài mòn sâu của gạch, đá ốp lát

Chiếc

1

14

Máy bình chọn hàm lượng bọt khí của bê tông

Chiếc

1

15

Máy nén đất 3 trục

Chiếc

1

16

Hệ thống vật dụng nén 3 trục tự động

Hệ thống

1

17

Máy nén một trục không nở hông

Chiếc

1

18

Máy nén bê tông 200 tấn

Chiếc

1

19

Máy nén bê tông 300 tấn

Chiếc

1

20

Máy nén tam liên

Chiếc

1

21

Máy nén Marsahll

Chiếc

1

22

Thiết bị kiểm tra ống cống

Chiếc

1

23

Máy chất vấn độ chặt Troxler

Chiếc

1

24

Thiết bị đo độ ẩm, độ chặt bởi điện cực

Chiếc

1

25

Máy siêu âm cốt thép

Chiếc

1

26

Máy rất âm bê tông

Chiếc

1

27

Máy siêu âm khuyết tật mối hàn

Chiếc

1

28

Máy cực kỳ âm cọc khoan nhồi

Chiếc

1

29

Máy kéo vạn năng 100 tấn

Chiếc

1

30

Máy kéo vạn năng 200 tấn

Chiếc

1

31

Máy kéo vạn năng 30 tấn

Chiếc

1

32

Máy kéo nén gỗ

Chiếc

1

33

Thiết bị Karagrande

Chiếc

1

34

Thiết bị Vaxiliep

Chiếc

1

35

Thiết bị đo E

Chiếc

1

36

Thiết bị CBR vào phòng

Chiếc

1

37

Bộ phân tích CBR hiện nay trường

Bộ

1

38

Máy đầm mẫu CBR/proctor tự động

Chiếc

1

39

Thiết bị váy đầm nhựa

Chiếc

1

40

Cần Benkerman

Chiếc

1

41

Máy giảm đất

Chiếc

3

42

Máy sàng lắc

Chiếc

1

43

Bơm và bình hút chân không

Bộ

1

44

Máy khoan bê tông chạy xăng

Chiếc

1

45

Máy khoan bê tông động cơ điện

Chiếc

1

46

Máy cưa mẫu bê tông

Chiếc

1

47

Cân thuỷ tĩnh

Chiếc

1

48

Cân năng lượng điện tử 15kg

Chiếc

3

49

Cân Tadenwert 12kg/1g

Chiếc

1

50

Cân năng lượng điện tử 6kg

Chiếc

2

51

Cân điện tử 6000g

Chiếc

1

52

Cân điện tử hiện trường 5000g

Chiếc

1

53

Cân năng lượng điện tử DJ5000

Chiếc

1

54

Máy đựng nước 10 lít/h

Chiếc

1

55

Máy phát năng lượng điện chạy xăng

Chiếc

1

56

Bộ máy thủy chuẩn

Bộ

1

57

Máy thủy chuẩn chỉnh điện tử

Chiếc

1

58

Tủ sấy 200°C

Chiếc

1

59

Bộ phân tích nén tĩnh cọc 100 tấn

Bộ

1

60

Bộ thí điểm nén tĩnh cọc 300 tấn

Bộ

1

61

Bộ thử nghiệm chưng chứa nhựa

Bộ

1

62

Máy cù li trung tâm cho bê tông nhựa

Chiếc

1

63

Bàn dằn mẫu mã xi măng

Chiếc

1

64

Máy trộn xi măng hành tinh

Chiếc

1

65

Tủ dưỡng mẫu mã xi măng

Chiếc

1

66

Máy xác định độ ổn định thể tích của xi măng

Chiếc

1

67

Bàn rung tạo mẫu bê tông

Chiếc

1

68

Nhớt kế vêbe

Chiếc

1

69

Thiết bị khẳng định độ độ ẩm của gỗ

Chiếc

1

70

Thiết bị xác định độ hút ẩm của gỗ

Chiếc

1

71

Thiết bị xác minh độ hút nước với độ dãn lâu năm của gỗ

Chiếc

1

72

Thiết bị xác minh kim lún nhựa đường

Chiếc

1

73

Máy kiểm soát dãn nhiều năm của vật liệu nhựa đường

Chiếc

1

74

Bộ phân tách hoá mềm của vật liệu bằng nhựa đường

Bộ

1

75

Thiết bị khẳng định độ tổn thất của nhựa mặt đường khi nung

Chiếc

1

76

Thiết bị đo ánh nắng mặt trời bắt lửa của vật liệu bằng nhựa đường

Chiếc

1

77

Máy đo năng lượng điện trở của đất

Chiếc

1

78

Máy khoan địa chất

Chiếc

1

79

Xe nâng cáp tảo tay

Chiếc

1

80

Thiết bị thí nghiệm bàn nén

Chiếc

1

81

Máy quan tiền trắc lún

Chiếc

1

82

Thiết bị quan liêu trắc nghiêng

Chiếc

1

83

Tủ sấy dạng 2 màn hình

Chiếc

1

84

Súng nhảy nẩy khẳng định cường độ bê tông mác cao

Chiếc

1

85

Súng nhảy nẩy thử độ mạnh vữa

Chiếc

1

86

Máy khám nghiệm độ bền uốn của gạch ốp men, gốm sứ với gạch lát nền

Chiếc

1

87

Máy đo kích thước của gạch

Chiếc

1

88

Máy đo độ hút nước gạch men ốp lát

Chiếc

1

89

Máy cắt bê tông với thép kiểu để bàn

Chiếc

1

90

Các lắp thêm về kính Xây Dựng

Bộ

1

91

Thiết bị kiểm tra cường độ nhổ neo trong bê tông

Chiếc

1

92

Các sản phẩm công nghệ về sơn đường và tô tường

Bộ

1

93

Bộ thiết bị xác minh chỉ tiêu chất lượng độ bền va đập, thời gian chịu đựng góc hàng đến thanh PVC-U dùng sản xuất cửa sổ và cửa đi

Bộ

1

94

Bộ thiết bị thí nghiệm mang lại phụ gia hóa học, nước

Bộ

1

95

Bộ trang bị nghiệm cơ lý cho những loại vật liệu bằng nhựa PVC, HDPE, PP, PE

Bộ

1

96

Bộ phân tích cơ lý của tấm thạch cao

Bộ

1

97

Bộ thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý vải vóc địa kỹ thuật, bấc thấm

Bộ

1

98

Thước lăn bánh xe cộ đo dài

Chiếc

1

99

Thước laser đo xa

Chiếc

1

100

Bộ thiết bị và công cụ kiểm tra, phân tích về vật liệu gỗ

Bộ

1

101

Bộ thiết bị thử chất lượng độ bền va đập theo phương thức con lắc

Bộ

1

102

Bộ thí nghiệm xác định co ngót bê tông

Bộ

1

103

Thiết bị thí nghiệm xác định độ thấm của bê tông ko kể hiện trường bằng phương pháp không phá hủy