Trường sơn triệu tử long

     

Mỗi khi nhắc tới hình ảnh nhân đồ Lưu Bị, sẽ rất nhiều người dễ dàng nghĩ ngay mang lại hình ảnh của phần đông nhân vật bao bọc ông. Đó là một trong những Trương Phi lạnh nảy, dữ tợn; một quan tiền Vũ võ nghệ xuất xắc luân đến cả có phần kiêu ngạo. Tuy vậy có một vị mãnh tướng cho dù tầm tác động và hình ảnh được tự khắc họa không được rõ rệt như nhị vị quan tiền – Trương tuy nhiên ông lại là bạn chiến đấu hết sức cẩn thận và bền bỉ. Giả dụ như cả quan Vũ lẫn Trương Phi đều bắt buộc chết tức tưởi trước cả “người anh lớn” lưu lại Bị khi mà cuộc chiến vẫn còn dang dở thì ông – Triệu Tử Long vẫn miệt mài chinh chiến từ phần đa ngày đầu của cuộc khởi nghĩa còn chỉ chịu tạ thế phục vị mệnh trời thời gian tuổi cao mức độ yếu rồi mất ngơi nghỉ thời giữ Thiện – đàn ông Lưu Bị. Vậy nên có thể nói rằng thường Sơn Triệu Tử Long là mãnh tướng mạo chiến đấu bền vững nhất không riêng gì ở thời lưu Bị mà của tất cả thời đại nhà Thục Hán nói tầm thường – nhà nước vì chưng Lưu Bị sáng lập yêu cầu ở thời kỳ Tam Quốc mặt nước Trung Hoa.

Bạn đang xem: Trường sơn triệu tử long

Những đọc giả mến mộ bộ tè thuyết Tam quốc Diễn Nghĩa của La cửa hàng Trung thì có lẽ rằng ít nhiều cũng đã từng nghe danh “Ngũ hổ tướng” của phe lưu Bị. Cho dù còn nhiều tranh cãi về chuyên môn võ nghệ cũng giống như thứ bậc của những vị “hổ tướng”, tuy vậy có một điều chắc hẳn rằng rằng người thứ nhất về với lưu Bị sau quan tiền Vũ, Trương Phi đó đó là Triệu Vân.

Xem thêm: Tìm Việc Làm May Mặc Q8 Cần Tuyển 20 Thợ Phụ, Việc Làm Thợ May Tại Quận 8

Ở Hồi trang bị Bảy của cục tiểu thuyết, sau khoản thời gian liên minh tất cả mười tám lộ chư hầu tan tan vì không kiếm được tiếng nói phổ biến trong công cuộc tiêu diệt “Quốc tặc” Đổng Trác. Một hôm, phe Viên Thiệu cạn lương nên bèn lập mưu thuộc Công Tôn Toản phù hợp sức xâm lăng Ký Châu – một vùng khu đất giàu có, lắm lương. Quan lại mục cam kết Châu là Hàn Phức nghe tin Công Tôn Toản mang quân nước Yên, nước Đại kéo mang đến đông lắm; lại có thêm ba anh em Lưu Huyền Đức trợ giúp nên lo lắng biết bắt buộc nào địch nổi, ngay tức khắc sai bạn mời Viên Thiệu tiếp quản ký Châu. Vậy là Viên Thiệu không cần phải đánh cơ mà được ký kết Châu, còn Công Tôn Toản biết mình đã biết thành Viên Thiệu lừa cần sai em là Công Tôn Việt mang lại nơi Thiệu, giục Thiệu yêu cầu chia khu đất như lời giao mong ban đầu. Viên Thiệu không đều không giảm đất ngoài ra trở quẻ sai người giả dạng, mật phục giết luôn luôn em của Toản. Từ kia hai phe từng là đồng minh, lúc này quay mũi giáo kịch liệt phòng nhau.

Công Tôn Toản xuất xắc tin em mình bị Viên Thiệu bày mưu ám hại, đùng đùng nổi giận liền mang hết cả quân bạn dạng hậu kéo sang ký kết Châu. Viên Thiệu thấy Công Tôn Toản kéo quân cho cũng ngay tắp lự dẫn quân ra; phía 2 bên mắng nhiếc lẫn nhau. Toản mắng Viên Thiệu là “Thằng bội nghĩa! trước đây ta nghĩ về ngươi là nhỏ nhà mẫu dõi Tam Công đề nghị mới bầu làm Minh chủ. Ngờ đâu bây giờ mới biết chẳng qua ngươi cũng chỉ với loài dùng lang.” Thiệu nghe chũm giận lắm, bèn thét bự “Ai vào lôi cổ nó ra đây mang lại ta!”

Thiệu nói chưa hoàn thành lời thì Văn Xú vác giáo, thúc chiến mã đuổi Toản đề nghị lui vào thân trận, Xú tung ngọn giáo tả xung hữu bất chợt như vào địa điểm không người. Lúc ấy trong quân của Toản tất cả bốn tướng giỏi, ngay lập tức kéo ùa cả ra kungfu với Văn Xú. Xú đâm trúng một người ngã ngựa, còn tía người cơ đều bỏ chạy tán loạn. Sẵn thế, Văn Xú rượt xua Công Tôn Toản chạy lâu năm ra phía sau trận. Toản đột trông thấy một chiếc hẻm núi, toan chạy vào kia trốn thì Văn Xú thúc ngựa đuổi rát khiến cho Toản hồn cực kỳ phách lạc, cung thương hiệu rơi lả tả, loại mũ trên đầu cũng rơi xuống đất, đầu tóc xơ xác cứ gắng mà phi chiến mã chạy quanh rặng núi. Chạy được một hồi, chẳng may ngựa chiến của Toản mát sức hai chân vấp vào nhau bổ quỵ khiến cho Toản cũng bửa lăn cù xuống bờ núi. Vào tích tắc, Văn Xú hăm hở vác ngọn giáo sấn cho tới đâm. Tự dưng đâu từ vùng sau hòn đá cao, một thanh niên dáng vóc tuấn kiệt vác ngọn giáo phi chiến mã ra chực đâm Văn Xú…

Công Tôn Toản hoàn hồn lẻn trèo lên sườn núi đứng trông, xem chừng chàng tuổi teen ấy mình cao tám thước, ngươi rậm mắt to, khía cạnh rộng má bầu, uy phong lẫm liệt. Hai fan thúc chiến mã đâm giáo quần nhau năm, sáu mươi hiệp mà không rõ bên nào thua bên nào được. Hai bên còn đang đánh hăng thì quân cứu giúp viện của Toản kéo đến khiến cho Văn Xú đề xuất quay ngựa chiến bỏ chạy, chàng bạn teen toan giục ngựa truy kích thì Công Tôn Toản gọi lại để tạ ơn…

Tôn Toản mừng thầm chạy đến, nôn nả xuống ngựa cảm tạ, hỏi rõ chúng ta tên fan anh hùng. Vị tướng trẻ con chấp hai tay vái một vái thưa:

“Tôi là bạn ở Chân Định, xứ thường Sơn, bọn họ Triệu thương hiệu Vân, trường đoản cú là Tử Long. Nguyên tôi là người ở địa hạt của Viên Thiệu, nhân thấy Thiệu không tồn tại bụng trung vua cứu vớt dân đề nghị tôi bỏ xứ ấy đến đây theo ngài. Không ngờ lại gặp gỡ ngài ở chỗ này!”

*
Chân dung tướng mạo quân Triệu Vân – Ảnh vẽ làm việc thời đại nhà Thanh – Trung Quốc.

Như vậy, nhờ vào sự mở ra kịp thời như thần của Triệu Vân mà Công Tôn Toản bay được mũi giáo của mãnh tướng mạo Văn Xú trong gang tấc. Vậy thì sau phen chết hụt, liệu Thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản cùng với binh hùng tướng mạnh, có dám đánh nhau một trận nữa với Viên Thiệu; và do sao bạn đời thường chỉ nhớ cho Thường sơn Triệu Tử Long như là 1 trong viên mãnh tướng bên dưới trướng lưu Bị…?