Tra cứu số tiền thuế phải nộloa edifier của nước nào

     
Chức năngtra cứu số thuế cần nộpcho phép fan nộp thuếlập, nhờ cất hộ giấy kiến nghị hoànđến cơ sở thuế với nhận các thông tin xử lý hồ sơ hoàn thuế bởi phương thức năng lượng điện tử trên khối hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn, cụ thể như sau:Mục 1/ Số thuế yêu cầu nộpMục 2/Thông tin nghĩa vụMục 3/ Số thuế còn cần nộpMục 4/ thông tin thuế khác

Mục 1: Số thuế phải nộp

Cho phép người sử dụng thực hiện tại truy vấn nghĩa vụ thuế tại thời gian tra cứu vãn và không áp theo kỳ hạch toán trên hệ thống eTax.

Bạn đang xem: Tra cứu số tiền thuế phải nộloa edifier của nước nào

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Số thuế còn nên nộp.

*

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu số thuế còn cần nộp

Bước 2: Nhập tin tức tra cứu giúp thông báo.

Kỳ tính thuế:Loại thuế: bao hàm các một số loại thuế gồm trên hệ thống

Bước 3: dìm “Tra cứu”.

Hệ thống tiến hành truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu với hiển thị tác dụng lên lưới dữ liệu:

*

Mục 2:Thông tin nghĩa vụ

Cho phép người sử dụng thực hiện truy hỏi vấn sao kê các giao dịch phạt sinh (phát sinh về tờ khai, bệnh từ nộp thuế, quyết định…

Bước 1: NNT lựa chọn menu “Tra cứu”, kế tiếp chọn tiếp “Thông tin nghĩa vụ

Hệ thống hiển thị màn hình hiển thị tra cứu thông tin nghĩa vụ

*

Bước 2: Nhập tin tức tra cứu giúp thông báo.

Từ ngày: không được để trốngĐến ngày: không được nhằm trốngThông tin nghĩa vụ bao gồm các thông tin: tạo nên theo tờ khai; tạo nên theo các quyết định từ bỏ CQT; tạo nên theo chứng từ nộp thuế.

Bước 3: dấn “Tra cứu”.

Xem thêm: Làm Cách Nào Để Cài Đặt Tivi Sony Bravia Về Cài Đặt Gốc, Hướng Dẫn Trợ Giúp

Hệ thống thực hiện truy vấn tài liệu theo điều kiện tra cứu cùng hiển thị tác dụng lên lưới dữ liệu:

*

Mục 3:Số thuế còn bắt buộc nộp

Cho phép người tiêu dùng thực hiện nay tra cứu những thông tin số còn yêu cầu nộp, số nộp thừa của từng nhiều loại thuế.

Bước 1: NNT lựa chọn menu “Tra cứu”, tiếp nối chọn tiếp “Số thuế còn yêu cầu nộp

Hệ thống hiển thị screen tra cứu giúp Số thuế còn đề nghị nộp

*

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu vớt thông báo.

Kỳ thuế: nhập đúng format DD/YYYYLoại thuế: Chọn loại thuế đề xuất tìm thông tin

Bước 3: nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống tiến hành truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu cùng hiển thị hiệu quả lên lưới dữ liệu:

*

Mục 4:Thông báo thuế khác

Cho phép người tiêu dùng thực hiện tại tra cứu những loại thông tin khác (quyết định, thư nhắc nộp hồ sơ, thư yêu ước nộp hồ nước sơ…) được gửi mang lại NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT lựa chọn menu “Tra cứu”, kế tiếp chọn tiếp “Thông báo thuế khác

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin thuế khác

*

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu giúp thông báo.

Cơ quan liêu gửi: ban ngành thuế quản lý mã số thuế đã đăng nhậpLoại thông báo: bao hàm các loại thông báo có bên trên hệ thốngSố thông báo:Từ ngày thông báo:Đến ngày thông báo

Bước 3: nhận “Tra cứu”.

Hệ thống triển khai truy vấn tài liệu theo điều kiện tra cứu với hiển thị tác dụng lên lưới dữ liệu:

*

Ngoài ra, Quý khách có thể vào phần cai quản tài khoản để bình chọn email, về sau khi ban ngành thuế có thông báo hay thư ngỏ, hay các tài liệu các thì đã gửi về e-mail đã đk trên khối hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn.