Tính khấu hao tài sản cố định

     

Những cơ chế và hướng dẫn về bề ngoài và phương thức kế toán đối với tài sản thắt chặt và cố định được chuẩn hóa vào các chuẩn mực kế toán tài chính và các thông bốn hướng dẫn… ví dụ như chuẩn chỉnh mực 03 về Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình, chuẩn chỉnh mực 04 về tài sản cố định và thắt chặt vô hình, chuẩn mực 06 về thuê gia sản và những thông tư hướng dẫn..

Bạn đang xem: Tính khấu hao tài sản cố định

.

Đặc biệt, vừa mới đây nhất là thông tư 45/2013/TT-BTC bao hàm hướng dẫn rõ ràng về các quy định quản lý và cách tính khấu hao gia tài cố định. Vậy rõ ràng các cách tính khấu hao được áp dụng trong các doanh nghiệp như thế nào? Nội dung nội dung bài viết sẽ cung ứng cho chúng ta những phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt một cách cụ thể nhất.

*

I. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt số 1: khấu hao con đường thẳng

Phương pháp khấu hao mặt đường thẳng là phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt đầu tiên công ty chúng tôi giới thiệu tới các bạn đọc. Rõ ràng nội dung của cách thức này là:

1. Câu chữ của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp lớn được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao mặt đường thẳng như sau:

- xác định mức trích khấu hao trung bình thường niên cho tài sản thắt chặt và cố định theo bí quyết dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định

=

Nguyên giá chỉ của gia tài cố định

Thời gian trích khấu hao

- mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao cần trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Trường hợp thời hạn trích khấu hao giỏi nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp lớn phải xác minh lại nấc trích khấu hao mức độ vừa phải của tài sản cố định bằng phương pháp lấy giá trị sót lại trên sổ kế toán phân tách (:) cho thời hạn trích khấu hao khẳng định lại hoặc thời hạn trích khấu hao còn lại (được khẳng định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời hạn đã trích khấu hao) của gia sản cố định.

3. Nút trích khấu hao mang đến năm sau cuối của thời gian trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt được khẳng định là hiệu số giữa nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt và số khấu hao luỹ kế đã triển khai đến năm kia năm sau cuối của tài sản thắt chặt và cố định đó.

4. Ví dụ như tính với trích khấu hao TSCĐ:

Ví dụ: doanh nghiệp A thiết lập một tài sản cố định và thắt chặt (mới 100%) với giá ghi bên trên hoá solo là 119 triệu đồng, phân tách khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi tiêu vận đưa là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 mon = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng túi tiền trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt đó vào túi tiền kinh doanh.

Nguyên giá bán tài sản cố định = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế đang trích = 12 triệu vnd (x) 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị sót lại trên sổ kế toán tài chính = 150 triệu đ - 60 triệu đồng = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình thường niên = 90 triệu đ : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình các tháng = 15.000.000 đồng : 12 mon = 1.250.000 đồng/ tháng

Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp lớn trích khấu hao vào giá cả kinh doanh từng tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản thắt chặt và cố định vừa được nâng cấp.

a. Cách xác minh mức trích khấu hao:

- Căn cứ những số liệu bên trên sổ kế toán, làm hồ sơ của tài sản cố định và thắt chặt để khẳng định giá trị còn lại trên sổ kế toán tài chính của gia sản cố định.

- xác định thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo cách làm sau:

Trong đó:

T : thời gian trích khấu hao còn sót lại của tài sản cố định

T1 : thời gian trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định xác định theo nguyên lý tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC.

T2 : thời gian trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định xác định theo biện pháp tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tứ số .../2013/TT-BTC.

t1 : thời gian thực tế vẫn trích khấu hao của tài sản cố định

- xác minh mức trích khấu hao thường niên (cho phần đa năm còn lại của gia tài cố định) như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ

=

Giá trị còn sót lại của tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ

- nấc trích khấu hao trung bình các tháng bằng số khấu hao cần trích cả năm chia cho 12 tháng.

Xem thêm: Damtv - Pikachu Đâu Rồi

Nếu doanh nghiệp lựa chọn lựa cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định này thì những kiến thức trên cần được kế toán nắm rõ và thực hành thực tế thành thạo.

II. Cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định số 2: khấu hao theo số dư sút dần có điều chỉnh

1.Nội dung của phương pháp:

Mức trích khấu hao tài sản cố định theo cách thức số dư sút dần có kiểm soát và điều chỉnh được xác minh như:

- xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

Doanh nghiệp khẳng định thời gian khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định theo pháp luật tại Thông tứ số /2013/TT-BTC của bộ Tài chính.

- xác minh mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo phương pháp dưới đây:

Mức trích khấu hao thường niên của gia tài cố định

=

Giá trị còn lại của gia tài cố định

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác minh theo bí quyết sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh

(%)

=

Tỷ lệ khấu hao tài sản thắt chặt và cố định theo phương pháp đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản thắt chặt và cố định theo cách thức đường thẳng xác minh như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo cách thức đường trực tiếp (%)

=

1

X 100

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 mang lại 6 năm (4 năm 6 năm)

2,5

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm khẳng định theo cách thức số dư sút dần nói trên bởi (hoặc phải chăng hơn) nấc khấu hao tính bình quân giữa giá bán trị còn lại và số năm sử dụng sót lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được xem bằng giá bán trị còn lại của tài sản cố định chia mang lại số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

- nút trích khấu hao mỗi tháng bằng số khấu hao bắt buộc trích cả năm phân chia cho 12 tháng.

2. Lấy ví dụ tính và trích khấu hao gia tài cố định:

Ví dụ: công ty A thiết lập một thiết bị tiếp tế các linh phụ kiện điện tử bắt đầu với nguyên giá bán là 50 triệu đồng. Thời hạn trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định xác định theo lao lý tại Phụ lục 1 (ban hành dĩ nhiên Thông bốn số /2013/TT-BTC) là 5 năm.

Xác định nút khấu hao hàng năm như sau:

- xác suất khấu hao hàng năm của tài sản thắt chặt và cố định theo phương pháp khấu hao con đường thẳng là 20%.

- xác suất khấu hao cấp tốc theo phương thức số dư sút dần bởi 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

- nút trích khấu hao hàng năm của tài sản thắt chặt và cố định trên được xác định ví dụ theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn sót lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ hàng năm

Mức khấu hao hàng năm

Mức khấu hao sản phẩm tháng

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

Trong đó:

+ mức khấu hao tài sản thắt chặt và cố định từ năm trước tiên đến không còn năm sản phẩm công nghệ 3 được xem bằng giá trị sót lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

+ từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao thường niên bằng giá bán trị sót lại của tài sản cố định và thắt chặt (đầu năm máy 4) chia cho số năm sử dụng còn sót lại của tài sản thắt chặt và cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000). .

III. Cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định số 3: khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định cuối cùng chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc là khấu hao theo só lượng, trọng lượng sản phẩm.

1. Câu chữ của phương pháp:

Tài sản cố định trong công ty lớn được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

- căn cứ vào hồ nước sơ kinh tế - chuyên môn của gia tài cố định, doanh nghiệp khẳng định tổng số lượng, trọng lượng sản phẩm tiếp tế theo công suất thiết kế của gia tài cố định, điện thoại tư vấn tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

- căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác minh số lượng, trọng lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, thường niên của gia sản cố định.

- xác minh mức trích khấu hao vào tháng của tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp dưới đây:

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định

=

Số lượng hàng hóa sản xuất trong tháng

X

Mức trích khấu hao trung bình tính mang đến một đơn vị chức năng sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

=

Nguyên giá của tài sản cố định

Sản lượng theo năng suất thiết kế

- mức trích khấu hao năm của tài sản thắt chặt và cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 mon trong năm, hoặc tính theo bí quyết sau:

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định

=

Số lượng hàng hóa sản xuất vào năm

X

Mức trích khấu hao bình quân tính đến một đơn vị chức năng sản phẩm

Trường vừa lòng công suất kiến tạo hoặc nguyên giá của tài sản thắt chặt và cố định thay đổi, doanh nghiệp lớn phải xác định lại nút trích khấu hao của gia sản cố định.

2. Ví dụ tính cùng trích khấu hao tài sản cố định:

Ví dụ: công ty A thiết lập máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá bán 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của sản phẩm ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo hiệu suất thiết kế của sản phẩm ủi này là 2.400.000 m3. Cân nặng sản phẩm giành được trong năm máy nhất của dòng sản phẩm ủi này là:

Tháng

Khối lượng sản phẩm ngừng (m3)

Tháng

Khối lượng sản phẩm ngừng (m3)

Tháng 1

14.000

Tháng 7

15.000

Tháng 2

15.000

Tháng 8

14.000

Tháng 3

18.000

Tháng 9

16.000

Tháng 4

16.000

Tháng 10

16.000

Tháng 5

15.000

Tháng 11

18.000

Tháng 6

14.000

Tháng 12

18.000

Mức trích khấu hao theo phương thức khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm của tài sản cố định và thắt chặt này được khẳng định như sau:

- nấc trích khấu hao trung bình tính cho 1 m3 khu đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3

- mức trích khấu hao của dòng sản phẩm ủi được tính theo bảng sau:

Tháng

Sản lượng thực tế tháng

(m3)

Mức trích khấu hao tháng

(đồng)

1

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

2

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

3

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

4

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

5

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

6

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

7

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

8

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

9

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

10

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

11

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

12

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

Tổng cùng cả năm

35.437.500

Ngoài việc nắm được những cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định thì để làm chủ tài sản về tối ưu các doanh nghiệp cần nắm được chuẩn mực kế toán về gia tài cố định. Hoặc với 1 số doanh nghiệp béo hiện nay, họ còn thực hiện phần mềm quản lý tài sản nhằm thực hiện xuất sắc công tác này.