Phong lăng độ võ lâm 1

     
Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
80h00Vận Tiêu Bang Hội
20h00Chiến Long Cốc
20h30Tiền Trang May Mắn
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
17h30Vận Tiêu
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Loạn Chiến Mộ Cổ
20h30Pháo Hoa Kinh Nghiệm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Tứ Đại Danh Bộ
20h30Tiền Trang May Mắn

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
08h00Vận Tiêu Bang Hội
17h30Vận Tiêu
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Chiến Long Cốc
20h30Pháo Hoa Kinh Nghiệm
Cả NgàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
10hBảo Long Nhất Tộc
18h00Bảo Long Nhất Tộc
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
21h00Công Thành Chiến

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
10hBảo Long Nhất Tộc
17h30Vận Tiêu
18h00Bảo Long Nhất Tộc
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Tứ Đại Danh Bộ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Loạn Chiến Mộ Cổ
20h30Tiền Trang May Mắn
21h00Thiên Tử
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

HƯỚNG DẪN - TÍNH NĂNG PHONG LĂNG ĐỘ

Phong Lăng Độtừ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Bạn đang xem: Phong lăng độ võ lâm 1

Nhưng hiện tại BQT đã mở bến thuyển để cho các anh hùng hảo hán có thể khai phá bên bờ bắc của Phong Lăng Độ.

Nhưng khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham giatính năng Phong Lăng Độ!


*
Điều kiện và thời gian

Thời gian lên thuyền:

- 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h, 24h.

- Các chuyến 12h, 22h và 24h sẽ không có Rương PLD.

Điều kiện để lên thuyền:

- 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ hoặc 200 cuốn Mật Đồ Thần Bí.

*
Hướng dẫn tham gia

*

Cá nhân đối thoại vớiNPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bínhtại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến:Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.

Xem thêm: Cách Chuyển Đổi Word Sang Pdf Nhanh Chóng, Word Sang Pdf

Trong 30 phút đi thuyền:

- Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.

- Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh:Hạ gục nhậnngẫu nhiên nhận các phần thưởng giá trị.

Lưu Ý:

- Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ đượctruyền tống về Tây Sơn Thôn.

- Cần đem theo Thần Hành Phùđể tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.

- Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trangđể làm lộ phí về lại bờ Nam.

*
Phần thưởng


Kinh Nghiệm,Trang Bị, Thủy Tinh,Rương Phong Lăng Độ v.v.....

Mỗi nhân vật có thể sử dụng tối đa 30 rương Phong Lăng Độ / ngày

BQT Kính Bút


*

Bản quyền 2016 Phát hành duy nhất tại: bdskingland.com


TÊN TÀI KHOẢN
MẬT KHẨU
XÁC NHẬN MẬT KHẨU
SỐ ĐIỆN THOẠI
TÊN ĐĂNG NHẬP
MẬT KHẨU
Quên mật khẩu