Mùa xuân yêu thương

     
Nghe trong gió xuân sang, bước chân rộn ràng.Nghe trong nắng xuân vàng, có nụ cười của ai thênh thang.Xuân mang đến cho em, giấc mơ tuyệt vời.Xuân mang đến cho đời, cả một bầu trời xanh long lanh.Mình bước bước chân rộn rã, đời ta phiêu du tháng ngày.Mình hát khúc ca hạnh phúc, lời ca bay trong gió ngàn.Và gió báo tin mừng mới, xuân đang về đây.Xuân trên khắp quê hương, với bao yêu đương.Nghe muôn khắp nẻo đường, đón chào một mùa xuân yêu thương.

Bạn đang xem: Mùa xuân yêu thương

Nghe trong gió xuân sang, bước chân rộn ràng.Nghe trong nắng xuân vàng, có nụ cười của ai thênh thang.Xuân mang đến cho em, giấc mơ tuyệt vời.Xuân mang đến cho đời, cả một bầu trời xanh long lanh.Mình bước bước chân rộn rã, đời ta phiêu du tháng ngày.Mình hát khúc ca hạnh phúc, lời ca bay trong gió ngàn.Và gió báo tin mừng mới, xuân đang về đây.Xuân trên khắp quê hương, với bao yêu đương.Nghe muôn khắp nẻo đường, đón chào một mùa xuân yêu thương.

*Mười Năm (Lộn Xộn 3)

Đen ft Ngọc Linh

*
487.187


http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/song/20190221/43fYloztYfZQ35LRMLAv5c6e1eefc5fc3_103_103.jpg

Lựa Chọn Một Vì Sao

Ngọc Linh

*
125.200


http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20120119/14973807571e6e33f94223a67bc12ac78601f6a4.jpg

Xem thêm: Chân Tử Đan Revenge Of The Kung Fu Master (Special Edition), Revenge Of The Kung Fu Master : Donnie Yen

http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg
http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20121023/7QoIzj4tOTZmt9hzeIk262b2cce077e4c.jpg
http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20140112/ND2NFzwN9zSTrQ7dNlrQ597ef13ab5a7f.jpg
http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20171228/WTvRxoIDCnJO61D09stF5a4490f09e43b.jpg
http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20120119/hOGebtuX9YFJr6RGptwC590053c7576a5.jpg
http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20121023/7QoIzj4tOTZmt9hzeIk262b2cce077e4c.jpg
http://musicmd1fr.bdskingland.com.net/bucket-image-bdskingland.com/images/singer/20140112/ND2NFzwN9zSTrQ7dNlrQ597ef13ab5a7f.jpg