Hàm tìm và thay thế ký tự trong excetrang web ket ban lam quen

     
Excel đến bdskingland.com 365 Excel mang lại bdskingland.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử áp dụng hàm XMATCH mới, một phiên bản match được đổi mới hoạt rượu cồn theo ngẫu nhiên hướng nào với trả về hiệu quả khớp đúng chuẩn theo khoác định, giúp việc áp dụng hàm này thuận tiện và dễ ợt hơn so với phiên phiên bản trước.

Bạn đang xem: Hàm tìm và thay thế ký tự trong excetrang web ket ban lam quen


Hàm MATCH tìm một mục được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi của ô, kế tiếp trả về vị trí tương đối của mục kia trong phạm vi này. Ví dụ, nếu như phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 25 với 38 thì cách làm =MATCH(25,A1:A3,0) đã trả về số 2, do 25 là mục trang bị hai trong phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH thay cho một trong các hàm LOOKUP khi bạn cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi thay vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị mang lại đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có các đối số dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi bạn tra cứu vãn số điện thoại của một ai kia trong sổ điện thoại, bạn sẽ dùng tên của bạn đó có tác dụng giá trị tra cứu nhưng số smartphone mới là cực hiếm mà bạn có nhu cầu tìm.Đối số cực hiếm tra cứu rất có thể là một cực hiếm (số, văn phiên bản hoặc quý giá lô-gic) hoặc một tham chiếu ô mang lại một số, văn phiên bản hoặc quý hiếm lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị vào mảng tìm kiếm. Quý giá mặc định cho đối số này là 1.Bảng sau đây mô tả biện pháp mà hàm tìm thấy những giá trị dựa vào phần thiết đặt của đối số hình dáng khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị vào đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: 200 - Hình Nền Girl Xinh 9X Đẹp

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng vào lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH ko phân biệt chữ hoa và chữ thường lúc so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — trong đối số giá trị tìm kiếm. Một vệt chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đối chọi nào; một vết sao tương xứng với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dấn F2 và tiếp nối nhấn Enter. Trường hợp cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do ko có hiệu quả khớp đúng chuẩn nên đã trả về địa chỉ của cực hiếm gần thấp tốt nhất (38) trong tầm B2:B5.