Hàm đếm dấu x trong excel

     
Excel mang đến bdskingland.com 365 Excel mang đến bdskingland.com 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, nhằm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm tần số một thành phố nhất định mở ra trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm đếm dấu x trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản nhất, COUNTIF đến biết:

=COUNTIF(Bạn muốn tìm làm việc đâu?, bạn muốn tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu phương pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một số như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ bỏ như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chí duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này vào Excel, hãy xào luộc dữ liệu trong bảng bên dưới rồi ốp lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị trong A4) trong những ô trường đoản cú A2 tới A5. Kết quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số hãng apple (giá trị vào A2) và cam (giá trị trong A3) trong số ô từ A2 tới A5. Công dụng là 3. Phương pháp này áp dụng COUNTIF nhị lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với 1 biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác với () và quý hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý giá sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài thêm hơn nữa 255 cam kết tự, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Lớn Hơn 9 Và Không Vượt Quá 86, Vòng Đời Của Nước, The Water Cycle, Vietnamese

Không trả về công dụng khi bạn ý muốn đợi gồm kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm mặt lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác làm việc đóng và các ô được tính toán. Để kĩ năng này hoạt động, sổ làm việc khác bắt buộc được mở.

Những giải pháp thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không tách biệt chữ hoa, chữ thường xuyên trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói cách khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp cùng với một ký tự đơn nhất bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm các trường hợp bao gồm "táo" với vần âm cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm giá trị văn bản, hãy đảm bảo dữ liệu không chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất lốt trích dẫn thẳng và cong hoặc ký kết tự không in ra. Trong số những trường hòa hợp này, COUNTIF rất có thể trả về quý hiếm không mong muốn.

Thử thực hiện hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi bao gồm tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi đã đặt tên trong công thức (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể nằm trong trang tính hiện nay tại, một trang tính khác trong thuộc sổ làm việc hoặc tự sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát từ một sổ thao tác làm việc khác, sổ thao tác thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm những ô dựa vào màu font chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung cấp Hàm do tín đồ dùng xác minh (UDF) bằng phương pháp sử dụng các thao tác làm việc bdskingland.com Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu font chữ hoặc nền. Đây là ví dụ về cách bạn có thể Đếm số ô bao gồm màu ô vậy thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.