Đồng hồ piaget

     
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: không. Form size mặt, Size: 32mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A41212. Movement: quartz, Caliber 690P. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: đá quý trắng 18k cùng kim cương.

Bạn đang xem: Đồng hồ piaget


*
*

*
*

Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: không. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A34053. Movement: quartz, Cal 857P. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: đá quý trắng 18k và kim cương. Chống nước: 30m.
*
*

*
*

Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Form size mặt, Size: 43mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A37111. Movement: automatic, Cal Piaget 800P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: quà trắng 18k. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 85h.
*
*

Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Kích thước mặt, Size: 43mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A39114. Movement: automatic, Cal Piaget 800P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 85h.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao. Form size mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A32020. Movement: Automatic, Cal 850P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, dual time. Chất liệu: đá quý hồng 18k cùng kim cương. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 72h.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: không. Form size mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A36223. Movement: automatic, Cal 534P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: rubi trắng 18k, kim cương. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 42h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành . Kích cỡ mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A37110. Movement: automatic, Cal Piaget 882P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Hóa học liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chống nước: 30m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019. Kích thước mặt, Size: 26mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A42213. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: kim cương hồng 18k với kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2009. Size mặt, Size: 32 x 41mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A30037. Movement: hand-wound, Caliber 600D. Chức năng: giờ, phút, giây. Hóa học liệu: kim cương trắng 18k với kim cương. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 40h.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2017. Form size mặt, Size: 38mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A37132. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: tiến thưởng trắng 18k. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 42h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành. Size mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A34116. Movement: manual winding, Cal 838S. Chức năng: giờ, phút, giây. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k . Phòng nước: 30m. Dự trữ: 61h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A38130. Movement: automatic, Cal 1205P. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2017. Kích thước mặt, Size: 32mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A38160. Movement: quartz, Cal 690P. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: rubi trắng 18k và kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 26mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A43150. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: vàng trắng 18k và kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A38039. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Hóa học liệu: tiến thưởng hồng 18k. Phòng nước: 50m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A31149. Movement: automatic, Calibre 800P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 85h.
Tình trạng: mới. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành. Kích cỡ mặt, Size: 36 x 46 mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A33076. Movement: Automatic, Piaget 534P. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: vàng hồng 18k. Chống nước: 30m. Dự trữ: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Size mặt, Size: 38mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A31163. Movement: hand winding, Cal 430P. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: vàng trắng 18k và kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 38mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A34054. Movement: hand wound. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: tiến thưởng trắng 18k và kim cương. Chống nước: 30m. Dự trữ: 43h.
Tình trạng: mới. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành. Kích thước mặt, Size: 36 x 46 mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A33076. Movement: Automatic, Piaget 534P. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 30m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2018. Kích thước mặt, Size: 27 x 38mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A39195. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: kim cương trắng 18k với kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2018. Kích thước mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A32040. Movement: automatic, Cal 880P. Chức năng: giờ, phút, giây, chronograph, fly back, ngày. Hóa học liệu: kim cương trắng 18k, kim cương. Kháng nước: 50m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A37110. Movement: automatic, Cal Piaget 800P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 38mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A38056. Movement: Hand-wound, Cal 430P. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: rubi hồng 18k và kim cương. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 32mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A09217. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: đá quý trắng 18k cùng kim cương.

Xem thêm: Những Địa Điểm, Khu Du Lịch Gần Sài Gòn Được Yêu Thích Nhất Không Nên Bỏ Lỡ


Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A45001. Movement: automatic, Cal 1200S1. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích thước mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A45004. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: thép ko gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Size mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A42051. Movement: automatic, Cal 1203P. Chức năng: giờ, phút, ngày. Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 44h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 38mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A33223. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: vàng trắng 18k, kim cương.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A35118. Movement: manual winding, Cal 838P. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: xoàn trắng 18k. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 61h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 27 x 38mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A36190. Movement: quartz, Cal 690P. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k, và kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 38mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A26023. Movement: automatic, Cal 504P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: xoàn trắng 18k, kim cương. Chống nước: 30m. Dự trữ: 42h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 38mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A37132. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: đá quý trắng 18k. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 42h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 27 x 38mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A39195. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: đá quý trắng 18k cùng kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Size mặt, Size: 36mm x 46mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A32058. Movement: automatic, Cal 524P. Chức năng: giờ, phút, ngày. Hóa học liệu: kim cương trắng 18k cùng kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A44052. Movement: automatic, Cal 1203P. Chức năng: ngày, giờ, phút. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k và kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A44051. Movement: automatic, Cal 1203P. Chức năng: ngày, giờ, phút. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A36023. Movement: automatic, Cal 504P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: kim cương hồng 18k, kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 43mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A31139. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, ngày. Hóa học liệu: rubi trắng 18k. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 27mm x 38 mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A39193. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: rubi trắng 18k và kim cương. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 26mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A43151. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k và kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A38038. Movement: automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, chronograph. Chất liệu: vàng hồng 18k.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: không. Form size mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A40105. Movement: automatic, Cal 534P . Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: không. Size mặt, Size: 43mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A37113. Movement: automatic, Cal 882P. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Chất liệu: kim cương trắng 18k.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: không. Kích cỡ mặt, Size: 35mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A36237. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: kim cương trắng 18k với kim cương. Dự trữ: 42h. Chống nước: 30m.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: không. Form size mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A36128. Movement: manual winding, Cal 430P. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: rubi trắng 18k với kim cương. Chống nước: 30m. Dự trữ: 43h.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: thẻ bh 2020. Form size mặt, Size: 32mm. Nguồn gốc: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A38161. Movement: quartz, Cal 690P. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: đá quý hồng 18k với kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 45mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A31123 . Movement: manual winding, Cal 608P. Chức năng: giờ, phút, tourbillon. Hóa học liệu: tiến thưởng trắng 18k. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 80h.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: không. Form size mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A42174. Movement: manual winding. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: đá quý hồng 18k và kim cương.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: không. Size mặt, Size: 34mm. Xuất xứ: Piaget - Thụy Sĩ. Ref: G0A38140. Movement: Handwound, Cal 430P. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: tiến thưởng hồng 18k và kim cương. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 43h.