Đêm cô đơn nghe tiếng em về

     
một mình giữa đêm hôm thương ghi nhớ em về chỗ xứ người 1 mình giữa buổi tối nghe nỗi đau lạc loài biển cả khơi. Mẫu đời đã đổi khác còn ta đứng cô đơn chờ ai lúc mái hiên bi thảm đầy lá rơi nghe ghi nhớ thương, còn đây.... Một mình giữa buổi tối thương cánh chim về chỗ cuối trời cái đời đã biến đổi những tháng năm tình đầu giường nguôi. Bạn về chốn xa ấy còn ta đứng đơn độc chờ ai Nghe mái hiên xào xạc lá rơi tưởng em về.......... Đêm cô đơn mơ giờ đồng hồ em cười cợt chợt tp nhớ đôi ý trung nhân Ôm mếm mộ trong cánh tay này mơ thời xưa nụ hôn nồng cháy. Đêm cô đơn anh thấy em về để giá lạnh buốt đôi chân Đêm cô đơn em đã đi rồi giọt mưa rớt mặt hiên ngậm ngùi.

Bạn đang xem: Đêm cô đơn nghe tiếng em về


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Tư Thế Địt - 26 Tư Thế Quan Hệ Tình Dục Qua Đường Hậu Môn

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.