Đặt tên con trai năm 202co va me xuan mai mp3

     

Bồ tát giới Phạm võng đề nghị được call là Đại vượt giới.

Bạn đang xem: Đặt tên con trai năm 202co va me xuan mai mp3

Đại quá giới là bản nguyên của bọn chúng sinh, là Phật tánh đầy phẩm chất Phật. Đại quá giới xác nhận thân là thân chúng sinh, chổ chính giữa là tâm chúng sinh, tuy vậy thân ấy trung tâm ấy phần đa nhập cả vào giới pháp Phật tánh: đầy đủ đem ra cơ mà thọ và trì Đại thừa giới. Đại vượt giới căn cứ quan điểm hiếu thuận: hiếu thuận với tất cả chính là giữ giới. Đại quá giới lại xác định là cái Phật đi, dòng Phật làm, nên thọ giới ấy là nhập vào cương cứng vị của Phật.

Căn bản của Đại quá giới là gì? Một là trường đoản cú tín mình sẽ là Phật, như Phật là Phật vẫn thành. Nhị là tôn cúng vị thầy call là pháp môn sư đại quá (để được dạy mang lại Đại quá giới, truyền cho giới ấy, hướng dẫn, khuyến tiến cùng giám hộ sự giữ lại giới ấy).

Đại thừa giới đã tạo thành bao nhiêu tập tục giỏi đẹp: hiếu thuận, phóng sinh, nuôi bịnh, trị bịnh...

Đại vượt giới quan trọng đặc biệt nghiêm tương khắc răn dạy sự trung thành với Phật pháp tăng: cấm xu phụ quyền thế, cấm huỷ báng đồng đạo, cấm thuyết pháp hại đạo, cấm không cứu giúp chuộc đồng đạo, cấm nạp tăng tịch cho chính quyền, cấm mặc đến đồng đạo bị cơ quan ban ngành sai sử... Đại thừa giới lại cấm trở mắc cỡ sự xuất gia hành đạo, sự kiến thiết tự viện, sư sản xuất lập đạo tràng... Đặc biệt hơn nữa, Đại quá giới cấm sợ nước hại dân: làm gián điệp, tuyệt nhất là loại gián điệp ngoại giao... Chỉ gồm thế cơ mà thôi, Đại thừa giới cũng đã là một trong những vị Hộ pháp.

Mục Lục

I. Phần I: Dịch Giải

A. Chương 1: Dẫn Nhập

1. Huyết 1: Tài Liệu sử dụng

2. Máu 2: Các phiên bản Bồ tát Giới

3. Tiết 3: phân tích và lý giải Đầu Đề

4. Huyết 4: Phẩm 10 với Phẩm Pháp Môn chổ chính giữa Địa

5. Máu 5: quả đât Phạm võng

6. Tiết 6: Sự contact Của Phạm võng

7. Tiết 7: giới hạn Tụng ý trung nhân tát Giới Phạm võng

8. Máu 8: Đặc hóa học Của nhân tình tát Giới Phạm võng

9. Máu 9: người thương tát Giới Phạm võng Đối với những người Tại Gia

B. Chương 2: Dịch Giải nghi tiết Tụng người thương tát Giới Phạm võng

1. Ngày tiết 1: Qui Kính khuyến khích

2. Máu 2: Sách Tiến Tu Tập

3. Huyết 3: Làm phương tiện Trước

4. Ngày tiết 4: Lời Tựa Mở Đầu

5. Huyết 5: chất vấn Thanh Tịnh

C. Chương 3: Dịch Giải bao gồm Văn người thương tát Giới Phạm võng

1. Huyết 1: Mở Đầu Về người yêu tát Giới Phạm võng

2. Máu 2: nói tới Giới Điều bồ tát Giới Phạm võng

3. Huyết 3: dứt Và đề xuất Thọ Trì nhân tình tát Giới Phạm võng

II. Phần 2: Trì Tụng

A. Chương 1: Phụ Lục nghi tiết Tụng tình nhân tát Giới Phạm võng

B. Chương 2: chính Văn người yêu tát Giới Phạm võng

1. Nguồn gốc xuất xứ Gián Tiếp Của người yêu tát Giới Phạm võng

2. Nguồn gốc xuất xứ Trực Tiếp Của người tình tát Giới Phạm võng

3. Xuất xứ Của bồ tát Giới Phạm võng bởi Văn Chỉnh Cú

4. Qui Định Mấy Điều chủ quản Về tình nhân tát Giới Phạm võng

5. 10 Giới nặng Của bồ tát Giới Phạm võng

6. 48 Giới nhẹ Của người tình tát Giới Phạm võng

7. Chấm dứt Về Phần nhân tình tát Giới Phần Giới Pháp vô vàn

8. Ngừng Toàn bộ Phẩm bồ tát trọng tâm Địa Giới Phẩm Pháp Môn vai trung phong Địa

9. Phụ Lục dứt Bồ tát Giới bởi Văn Chỉnh Cú

III. Phần 3: Phụ Lục

A. Phụ Lục 1: danh sách Bồ tát Giới Phạm võng

B. Phụ Lục 2: Phân Loại người yêu tát Giới Phạm võng Đối cùng với Xuất Gia ngay tại nhà

Ghi sau thời điểm Duyệt nhân tình tát Giới Phạm võng

Thành thực mà nói, tôi chưa xuất hiện được ý thức rằng từng khi có thể bị tai nạn ngoài ý muốn gì thì cần tụng người yêu tát giới Phạm võng, nhưng tất cả một điều rõ nét là mỗi khi làm cái gi cho giới ấy thì đang bịnh cũng khoan thai thấy rõ. Trường đoản cú trước đến nay đã có 5 lần như vậy.

Tôi trường đoản cú ghi tè truyện để sau nhân tình tát giới Phạm võng là thay ý. Lúc được bổn sư là ngài Phổ Minh truyền đến giới ấy, thì tự đó tới nay thật sự tôi chưa tồn tại một nỗi xúc cồn nào tương tự. Cố kỉnh rồi sát 50 năm nay, tôi tất cả gì đáng gọi là làm, là biểu diện của dòng nỗi xúc cồn ấy. Với lời ghi này chính là lòng hàm ơn của tôi.

Bồ tát giới Phạm võng đề nghị được call là Đại quá giới. Đại thừa giới là bạn dạng nguyên của bọn chúng sinh, là Phật tánh đầy phẩm chất Phật. Đại quá giới chứng thực thân là thân bọn chúng sinh, trung ương là trung khu chúng sinh, tuy thế thân ấy tâm ấy hầu hết nhập cả vào giới pháp Phật tánh: các đem ra nhưng mà thọ cùng trì Đại vượt giới. Đại vượt giới căn cứ cách nhìn hiếu thuận: hiếu thuận với tất cả chính là giữ giới. Đại vượt giới lại xác minh là chiếc Phật đi, mẫu Phật làm, phải thọ giới ấy là nhập vào cưng cửng vị của Phật.

Căn bản của Đại vượt giới là gì? Một là từ tín mình đang là Phật, như Phật là Phật sẽ thành. Nhì là tôn thờ vị thầy điện thoại tư vấn là pháp môn sư đại quá (để được dạy đến Đại vượt giới, truyền đến giới ấy, phía dẫn, khuyến tiến cùng giám hộ sự giữ lại giới ấy).

Đại vượt giới đã tạo thành bao nhiêu tập tục tốt đẹp: hiếu thuận, phóng sinh, nuôi bịnh, chữa trị bịnh...

Đại vượt giới quan trọng đặc biệt nghiêm tự khắc răn dạy dỗ sự trung thành với chủ với Phật pháp tăng: cấm xu phụ quyền thế, cấm phỉ báng đồng đạo, cấm thuyết pháp sợ hãi đạo, cấm không cứu chuộc đồng đạo, cấm hấp thụ tăng tịch cho chủ yếu quyền, cấm mặc mang lại đồng đạo bị chính quyền sai sử... Đại quá giới lại cấm trở ngại ngùng sự xuống tóc hành đạo, sự kiến tạo tự viện, sư tạo ra lập đạo tràng... Đặc biệt hơn nữa, Đại vượt giới cấm sợ hãi nước hại dân: làm gián điệp, duy nhất là con gián điệp nước ngoài giao... Chỉ có thế mà thôi, Đại quá giới cũng đã là 1 trong những vị Hộ pháp.

Mười sáu mon tư, 2537

Trí quang đãng

Lời Nói Đầu

Bồ tát giới Phạm võng tôi vẫn dịch giải năm 2.505 (1961), do Giáo hội Tăng già quá thiên ấn hành. Nay sửa chữa thay thế lại, cẩn trọng hơn nhiều lắm. Làm xong xuôi việc ấy rồi, tôi xin ghi sinh sống đây, ghi thứ nhất để thấy quan tiền trọng, về 2 điều trong sự kính giữ ý trung nhân tát giới Phạm võng.

Một là khi gặp nghịch cảnh thì nên nghĩ mang lại Phật, tưởng nhớ đến ngài. Điều này Pháp Hoa (phẩm 13) cùng Ưu bà tắc (Chính 24/1051) đông đảo nói đến.

Hai là riêng fan tại gia còn đề xuất học việc đời (nghề nghiệp) cho tiếp nối rồi tìm của một cách hợp với Phật pháp. Ưu bà tắc dạy rõ vì thế (Chính 24/1048).

Rằm mon 3, 2531 (1987)

Trí quang đãng

Chương I: Dẫn Nhập

Tiết 1: Tài Liệu sử dụng

Năm 2505 (1961), tôi dịch giải bồ tát giới Phạm võng chỉ có 6 tài liệu để sử dụng, và sử dụng nhiều tuyệt nhất là bản chú say mê của ngài Hoằng Tán (Vạn 60/387 462). Ni thì tài liệu tương đối nhiều, và toàn bộ đều nằm trong Đại tạng kinh phiên bản Đại bao gồm tân tu (ký hiệu là Chính) và Tục tạng kinh bạn dạng chữ Vạn (ký hiệu là Vạn). Về chủ yếu văn, vẫn lấy thiết yếu 24/1003 1010 làm căn bản; phụ vào là bản khắc in riêng rẽ của Phật giáo Bắc, sở hữu tên người thương tát giới kinh, bản này ni được tụng theo nếu tụng nguyên Hoa văn. Tuy thế xin nói rõ rằng thiết yếu văn người thương tát giới Phạm võng chưa phải chép như nhau. Đối chiếu thấy các bản tương đối xưa và bảo đảm an toàn hơn thì chép như nhau, trong đó có chủ yếu 24/1003 1010, không giống với các bản tương đối nay, trong các số ấy có phiên bản Bồ tát giới khiếp vừa nói. Sự lựa chọn tất nhiên nghiêng về các bạn dạng xưa và bảo đảm hơn, dẫu vậy không phải trọn vẹn theo các bạn dạng ấy, mà lại là chọn lựa cách chép làm sao xét có lý hơn. Khôn cùng may sự không giống nhau không nhiều lắm, cũng không quan trọng đặc biệt bao nhiêu, với tôi đang ghi rõ hầu hết chỗ cần thiết trong khi dịch giải. Còn tài liệu xem thêm thì quan trọng đặc biệt nhất là toàn văn Phạm võng (Chính 24/997 1010) cùng kinh Anh lạc (Chính 24/1010 1023), kế đó là 19 bạn dạng chú đam mê về Phạm võng: 17 phiên bản nằm trong Vạn 59/192 mang lại Vạn 61/182; 1 bản nằm vào Vạn 95/1; 1 bản nằm trong Vạn 107/196, bạn dạng này là nghi thức sám hối về nhân tình tát giới Phạm võng; 1 phiên bản nằm trong thiết yếu 62/4 262, cống phẩm của Nhật, tổng hợp rất đáng khen về các chú giải bồ tát giới Phạm võng. Tài liệu tham khảo tuy các như vậy, nhưng lại khi áp dụng thì cố đơn giản và dễ dàng càng các càng tốt.

Tiết 2: Các phiên bản Bồ tát Giới

Bồ tát giới tất cả 4 bản. Bản 1 là của ghê Phạm võng, bởi vì ngài La Thập dịch. Phiên bản 2 cùng 3 đa số của luận Du Dà, nhưng vì ngài Đàm Vô Sấm và ngài Huyền Trang dịch không giống nhau. Phiên bản 4 là của Ưu bà tắc giới kinh, cũng do ngài Đàm Vô Sấm dịch. Phiên bản 1 phổ cập nhất. Các phiên bản 2 với 3 ít thông dụng nhưng khá đặc biệt và vẫn có người thọ trì. Bạn dạng 4 ko phổ cập.

Tiết 3: giải thích Đầu Đề

Dịch chủ La Thập chỉ dịch phẩm đồ vật 10 của gớm Phạm võng. Nay gọi là ghê Phạm võng chỉ nên phẩm ấy. Phẩm ấy có cái brand name mà chép không thiếu thốn thì như sau: Phật thuyết Phạm võng kinh, Lô Xá na Phật thuyết nhân tình tát tâm thuật giới phẩm đệ thập: phẩm bụng dạ giới nhân tình tát của đức Lô Xá mãng cầu nói, phẩm máy 10 của ghê Phạm võng vì chưng đức phù hợp Ca tuyên thuyết.

Phạm võng là tràng lưới của Đại phạn thiên vương. Tràng lưới ấy các mắt kết ngọc, khác biệt mà hình ảnh hiện lẫn nhau, trùng trập trùng điệp. Nhìn tràng lưới như vậy, Phật nói mọi quả đât cũng vậy, những pháp môn cũng vậy, vô cùng vô tận. Mê say Ca là đức phật bổn sư của bọn chúng ta. Lô Xá mãng cầu nghĩa là chiếu soi khắp cả, danh hiệu của phiên bản thân đức phù hợp Ca. Lòng dạ giới nhân tình tát là 30 tâm, 10 địa với 58 giới của bồ tát tu tập thọ trì, cùng toàn là những pháp môn y như mắt lưới của tràng lưới Đại phạn thiên vương. Ngôn từ phẩm tâm thuật giới bồ tát ấy gồm 2 phần thành 2 cuốn: cuốn bên trên là người thương tát bụng dạ (còn mang tên là phẩm Pháp môn trung tâm địa) vày đức đam mê Ca nói bằng cách đưa thính chúng mang lại đức Lô Xá Na, hỏi để đức Lô Xá na nói; cuốn bên dưới là ý trung nhân tát giới (còn có tên là phần Giới pháp vô tận) vì đức Thích ca ngợi lại giới pháp cơ mà đức Lô Xá Na sẽ tụng khi nói về Bồ tát trung tâm địa. Bởi vậy là con gián tiếp vì chưng đức đam mê Ca tuyên thuyết cả.

Tiết 4: Phẩm 10 với Phẩm Pháp Môn trọng điểm Địa

Trong chính văn, tên thường gọi phẩm 10 là Pháp môn trọng điểm địa. Pháp môn tâm thuật là 40 pháp môn, tức 30 trung tâm và 10 địa (cuốn trên, thiết yếu 24/998). Dẫu vậy sau 30 tâm và 10 địa, phẩm Pháp môn trung khu địa còn có 10 giới nặng với 48 giới nhẹ, nghĩa là còn có phần Giới pháp rất nhiều (cuốn dưới, chủ yếu 24/1009), vì chưng đó "là giới pháp duy nhất mà đức bản thân Lô Xá mãng cầu của ta đã nói trong phẩm Pháp môn lòng dạ của ngài, giới pháp cơ mà từ khi new phát trung ương ngài vẫn thường xuyên tụng" (Chính 24/1003), là giới pháp mà lại "nay ta cứ nửa mon nửa tháng tụng lại... Các người, đa số vị ý trung nhân tát mới phát tâm cho tới những vị bồ tát 10 phân phát thú 10 trưởng dưỡng 10 kim cang với 10 địa, cũng nên tụng giống như vậy" (Chính 24/1004).

Liên quan điều này, rất đề xuất nhìn sang gớm Anh lạc. Kinh ấy, sau thời điểm nói về người yêu tát vị (Bồ tát trung tâm địa) cũng nói đến Bồ tát giới. Trong bồ tát giới, mỗi giới pháp rất nhiều (giới nặng) hầu hết nói nếu như phạm thì không còn là người tình tát, mất hết 42 pháp hiền lành thánh (Bồ tát vị) (Chính 24/1020). Như vậy gồm nghĩa riêng biệt nói tình nhân tát giới là căn bản từ đầu đến cuối của tình nhân tát vị. Điều này phụ mang đến Phạm võng tương đối nhiều: ko những minh chứng sau người yêu tát vị nói người tình tát giới nhưng mà còn giải thích vì sao.

Tiết 5: nhân loại Phạm võng

Thắng ứng thân của Phật thương hiệu Lô Xá Na, hóa công ty Hoa tạng ráng giới, tượng trưng bởi 1 hoa sen. Hoa tạng quả đât ấy tất cả 1000 đại thiên cố giới, như hoa sen gồm 1000 cánh; hóa nhà 1000 đại thiên nhân loại này là 1000 đức ưng ý Ca liệt chiến thắng ứng thân, do thắng ứng thân của Phật hóa ra. Từng đại thiên thế giới có trăm ức tiểu thế giới, thành 1000 lần trăm ức tiểu cố gắng giới; và hóa nhà là 1000 lần trăm ức đức mê say Ca liệt ứng thân, bởi vì 1000 liệt win ứng thân của Phật hóa ra. Đức mê thích Ca bổn sư của chúng ta là 1 trong các 1000 lần trăm ức này. Cùng ức đó là ngàn vạn, trăm ức là một tỷ: là số lượng của đại thiên cầm giới. Khiếp Phạm võng, vào đó đặc trưng và tổng kết là phẩm 10, phẩm Pháp môn trung ương địa, được Phật nói với Phật với Phật nói cho việc đó sinh, mọi trong trái đất Phạm võng như vậy.

Điều phải nói liền nghỉ ngơi đây, là nói về thân Phật và cõi Phật như vậy, chỉ là nói thân với cõi của đức thích Ca, không hẳn đã nói toàn bộ thân với cõi của chư Phật. Ngay thân với cõi của đức ưa thích Ca mà lại nói vậy nên cũng chưa đủ: trên chưa thấu tự thọ dụng thân độ, dưới chưa có Phật hiện thân từ ý trung nhân tát mang đến địa ngục, lại càng chưa bao gồm Phật hiện tại thân làm cho cảnh vật. Lại nữa, đây chỉ với nói thân và cõi Phật theo số lượng. Mà lại Phật thì cực kỳ việt số lượng. Tức thì đức đam mê Ca bổn sư và cõi Phật của ngài cơ mà thôi, ta thấy là liệt ứng thân, là tiểu thay giới nhỏ và bẩn, nhưng đối với Bồ tát đại căn thì là win ứng thân độ (tha lâu dụng thân độ): thân là vi trần tướng hải thân, độ là hoa tạng quả đât hải. Trái đất Phạm võng là như vậy.

Tiết 6: Sự tương tác Của Phạm võng

Liên hệ sát và quan trọng đặc biệt nhất là với tởm Anh lạc, tài liệu nhưng tôi vẫn kê cùng đã nói đến phần nào trong máu 1. Kế đó, Phạm võng là đồng hóa với Hoa nghiêm (Vạn 60/300B). Sau hết, bóng dáng kinh Phạn cồn (hay Phạm võng) của ngôi trường a hàm cũng có đối với tởm Phạm võng ở đây. Chỉ không giống là ở kia nói giới không bởi tuệ, khen Phật qua giới pháp không bằng hiểu Phật qua tuệ giác hết sức việt 62 con kiến chấp; tại chỗ này trái lại, nói thật tướng chén nhã là căn phiên bản của giới pháp và vày giới pháp thể hiện. Nhưng mà sự tương tác này chỉ bởi vì tôi đề cập. Một sự liên hệ khác cũng vì chưng tôi nghĩ, ấy là giới pháp Phạm võng vô cùng gần với giới pháp Tỳ kheo; riêng biệt sự ái hộ Tam bảo và Tăng bảo ái hộ cho nhau thì giới pháp Phạm võng nói rõ ràng, thực tiễn và thiết tha hơn. Do thế mà giới pháp Phạm võng đặc biệt quan trọng răn sự bội nghịch Phật pháp, đuổi theo bạo quyền cơ mà hại đạo với đồng đạo.

Tiết 7: giới hạn Tụng người yêu tát Giới Phạm võng

Bồ tát giới Phạm võng xưa chỉ bắt đầu từ văn chỉnh cú. Còn kết thúc thì có bản chỉ cho cây tin vui dược thọ trì (hoan hỷ cùng phấn chấn mà lại thọ trì), có bản hết trọn cuốn dưới. Có tín đồ phân khoa giải thích Phạm võng, mở màn phần người thương tát giới từ bỏ câu Nhĩ thời thích Ca Mâu Ni Phật tùng sơ hiện nay Liên hoa đài tạng nhân loại (Bấy giờ đồng hồ đức say mê Ca Mâu Ni tự Hoa tạng thế giới mà khởi đầu ngài đã chỉ ra ở đó). Lấy trọn từ đầu đến cuối cuốn bên dưới thì chỉ tất cả một ít nhà chú giải Phạm võng và bồ tát giới gớm được tụng hiện nay nay. Nay bạn dạng dịch này cũng làm cho như vậy. Dẫu rằng xét ra đem từ văn chỉnh cú và chấm dứt ở câu hỷ dược thọ trì thì gọn và xác hơn.

Đó là nói đến chính văn. Còn nghi thức bắt đầu tụng người tình tát giới thì cũng chỉ người thương tát giới kinh sau đây mới có. Ngài Hoằng tán có chú say đắm nghi thức ấy (Vạn 60/457 461), cơ mà cũng nói băn khoăn do ai soạn, chỉ "xét kiếm tìm thì thấy hầu như trích ra từ bồ tát giới bạn dạng kinh (của luận Du dà, bởi vì ngài Đàm Vô Sấm dịch) và giới phiên bản của Hữu bộ". Nói tổng quát, nghi thức khởi đầu ấy đổi mới thể nghi thức tụng giới Tỳ kheo, đề nghị biến thể chũm nào cũng đều có bất ổn. Nhưng mở đầu Bồ tát giới Phạm võng thì không tồn tại lời lẽ bắt đầu nào quan trọng đặc biệt và đặc biệt quan trọng cho bằng trong thiết yếu văn đang tự có. Vì chưng đó, thiết nghĩ nghi thức khởi đầu dùng cũng được, ko cũng tương đối đầy đủ sót gì, lại tránh khỏi những sự miễn cưỡng và bất ổn. Trường vừa lòng không cần sử dụng nghi thức mở màn thì tụng bài xích kệ khai tởm rồi đi tức thì vào bao gồm văn là được.

Tiết 8: Đặc chất Của tình nhân tát Giới Phạm võng

Ở trên đây tôi quăng quật hết đông đảo sự đặc trưng của ý trung nhân tát giới Phạm võng nhưng tôi đã nói đến trong bạn dạng in năm 2505, chỉ nói theo 1 cụ thể mà thôi. Ấy là đặc điểm ái hộ Tam bảo, trong những số ấy có sự ái hộ lẫn nhau của Tăng bảo. Ái hộ trước đấm đá bạo lực và quyền lực đã đành, lại còn ái hộ trong đời sống với trong quyền lợi, nhất là ái hộ vào sự đối xử, ái hộ bằng cách không làm phản Phật pháp, đuổi theo bạo quyền mà lại hại đạo và đồng đạo, thì người yêu tát giới Phạm võng đã biến chuyển mọi lời khuyên thành phần đa điều luật, nhưng là điều luật đầy đạo tình và chính hướng giải thoát. Chỉ có đặc hóa học này mới giữ được đạo tình vào Tăng bảo, tuyệt nhất là trong số những lúc đạo tình ấy bạo lực và quyền lực tối cao không ước ao có. Cảm khái nhất lúc tụng người yêu tát giới Phạm võng là vấn đề đó đây.

Tiết 9: ý trung nhân tát Giới Phạm võng Đối với người Tại Gia

Trong ngày tiết 6 vẫn nói bồ tát giới Phạm võng rất gần Tỳ kheo giới, vậy trên sao cho những người tại gia lâu trì, và lại cho khá rộng thoải mái như đã nói trong chính văn qui định điều kiện lãnh thọ? sự việc chưa thấy nơi đâu nêu lên và giải thích. Nay xét thẳng chính văn thì thấy ý trung nhân tát giới Phạm võng tuy số đông nói mang đến xuất gia, nhưng bao gồm giới nói chung cho cả tại gia xuất gia, bao gồm giới nói thông thường mà trên gia những hơn, có những giới chỉ nói cho tại gia (như giới 1 với giới 47 trong 48 giới nhẹ). Chính ở cả 2 giới nói mang lại tại gia này, cùng toàn bộ giới khác riêng mang lại xuất gia hay chung cho tất cả xuất gia tại gia, đều biểu thị rõ rệt sự bảo trì Phật pháp. Mang sử chỉ có người xuất gia lâu trì người tình tát giới Phạm võng để thực hiện sự gia hạn ấy, còn người tại gia không thọ trì bồ tát giới Phạm võng, tức thị không gia hạn Phật pháp, thì sự xuất gia đã bị họ chướng ngại rồi, còn đâu để thực hiện được sự bảo trì ấy! Nên, chủ yếu trong sự bảo trì Phật pháp nhưng mà không mọi thấy bạn tại gia buộc phải thọ trì người thương tát giới Phạm võng, lại còn không thể tinh được thấy sao Phật biết trước mang đến như vậy.

Chương 2: Dịch Giải nghi thức Tụng tình nhân tát Giới Phạm võng

Trước khi tụng, vị tụng giới lạy với quì nhưng thưa: nhỏ là Tỳ kheo XX, kính bạch Đại đức tăng, Đại đức tăng bảo con tụng giới, nhưng nhỏ e gồm sự lầm lẫn trong những khi tụng, vậy kính xin Đại đức tăng từ bỏ bi chỉ bảo đến con.

Đây là lời tác bạch trước lúc đi vào nghi thức, cùng là lời của vị Tăng không nên tụng giới. Nếu tụng giới là vị thượng tọa vào buổi tía tát thì không nên tác bạch lời này. Điều kiện của sự tụng giới là tụng rõ ràng, với tụng ở đó là đọc một cách trang trọng, chứ chưa phải tụng như tụng kinh. Tụng cụ thể là âm thanh rõ ràng, âm điệu đúng với mạch lạc giới văn.

Nghi thức tụng tình nhân tát giới có 5 tiết.

Tiết 1: Qui Kính khuyến khích

Chúng tình nhân tát giới lắng nghe!

Qui y kính lạy

đức Lô Xá Na,

và Kim cang Phật

khắp cả mười phương;

lại lạy phân thân

đức Lô Xá na

là nghìn trăm ức

các đức đam mê Ca.

Nay tôi kính tụng

về người yêu tát giới

mà đại cương là

ba các loại tịnh giới;

chúng người yêu tát giới

hãy thuộc lắng nghe!

Giới như ngọn đèn

đã sáng sủa lại lớn,

có thể xua tung

bóng về tối đêm dài;

giới như đài gương

trong sáng quí báu,

hiện rõ các pháp

đủ cả ko sót;

giới lại y hệt như

ngọc báu ma ni,

tuôn ra của nả

giúp kẻ khốn cùng.

Siêu thoát nỗ lực gian,

chóng thành Phật đà,

làm được bởi thế

giới này hơn cả!

Vì tại sao ấy

chúng bồ tát giới

cần phải nỗ lực

kính cẩn nhưng mà giữ!

Đoạn chỉnh cú này lấy của tình nhân tát giới Du dà, vày ngài Đàm Vô Sấm dịch, văn bản kính Phật kính Giới và khuyến khích kiên trì. Kim cang Phật là những vị sau kim cang đạo thì phá dị thục thức, chứng bất hoại tánh, tức các vị thỏa mãn báo thân như đức Lô Xá Na. Những câu 5 - 8 là đổi đến đúng trường hợp người tình tát giới Phạm võng. Trong các số ấy câu là nghìn trăm ức gồm nghĩa một ngàn với một ngàn lần trăm ức. Còn nếu không đổi nhưng theo bao gồm văn, thì yêu cầu dịch "lại xin kính lạy luận chủ Du dà, là Phật đương lai từ thị vậy Tôn". Cha loại tịnh giới là "kết gần như giới pháp lại làm cho 3 môn: nhiếp thiện pháp giới là tám vạn tư ngàn pháp môn; nhiếp chúng sinh giới là tự bi hỷ xả phổ biến chúng sinh, có tác dụng cho tất cả đều được an lạc; nhiếp lý lẽ nghi giới là mười giới pháp nặng làm chính yếu" (Anh lạc, thiết yếu 24/1020).

Tiết 2: Sách Tiến Tu Tập

Chư đại đức, từ bây giờ bốn tháng của ngày xuân đã qua mất nửa tháng mà lại chỉ thiếu thốn một đêm, còn sót lại chỉ thừa một đêm và cha tháng rưỡi. Già bịnh vẫn gần, Phật pháp sắp tới ẩn. Chư đại đức, và ưu bà tắc ưu bà di, mong muốn được đạo quả, các vị nên nhất tâm cố gắng mà tinh tiến. Tại sao, vì chưng đến như chư Phật cũng buộc phải nhất tâm cố gắng nỗ lực mà tinh tiến new thành tựu vô thượng người yêu đề, huống đưa ra những kẻ khác đang còn tu tập các thiện pháp khác. Những vị nghe do vậy thì trong những lúc còn khỏe khoắn phải cố gắng nỗ lực mà siêng tu thiện pháp, đâu được không nhanh cầu đạo mà lại đợi đến tuổi già. Đợi mang đến tuổi già là những vị còn muốn vui thú nỗi gì?

Ngày nay đã qua,

mạng sinh sống cũng bớt,

như cá thiếu hụt nước,

đâu tất cả vui gì!

Đoạn này trừ 4 câu chỉnh cú cuối cùng, toàn lấy của giới phiên bản Hữu bộ, văn bản nói sự vô thường để thúc dục thúc bách tu tập. Mùa xuân mới hết nửa tháng, còn mang lại 3 tháng rưỡi, mà lại không nói new hết, còn đến, cơ mà nói đang qua mất, chỉ còn lại, là dụng ngữ có ý. Sau đó là những chỗ buộc phải ghi chú.

Ấn độ có 3 mùa, mùa xuân từ 16/12 đến 15/4, ngày hè từ 16/4 mang đến 15/8, ngày đông từ 16/8 mang đến 15/12. Mon của Ấn độ lấy trăng ban đầu tàn làm vào đầu tháng (tức đêm 16 hàng tháng âm lịch) và lấy trăng thật tròn sáng làm thời điểm cuối tháng (tức tối rằm từng tháng âm lịch), không như âm lịch trăng bắt đầu có là đầu tháng, trăng đã buổi tối hẳn là cuối tháng. Tuy vậy nửa tháng trăng sáng và nửa tháng trăng về tối thì như nhau: nói theo ngày âm định kỳ thì 1 15 là trăng sáng, 16 30 tốt 29 là trăng tối. Cha tát tụng giới thì nửa tháng 1 kỳ, cử hành vào ngày cuối cùng nửa mon (tức rằm và tía mươi hay hâm chín) và thường cử hành ban ngày, bởi thế còn 1 đêm mới hết nửa tháng; 1 tối ấy so với nửa tháng trước là thiếu mà so với nửa mon sau là thừa. Lời trong ngày tiết 2 này là nói vào kỳ ba tát tụng giới đầu năm mới lịch Ấn, tức thời điểm cuối năm âm lịch. Hồ hết kỳ tiếp đến có 4 chỗ cần đổi mà ai cũng phải biết.

Xem thêm: Tên Miền Website Là Gì ? Nguyên Tắc Đặt Tên Website? Từ A Đến Z Về Domain

Chỗ 1, tứ tháng cần thêm "và 1 mon nhuận" nếu gồm tháng ấy; tuy nhiên tháng nhuận ấy vẫn gọi theo tháng chủ yếu chứ không call riêng. Chỗ 2, ngày xuân tùy này mà đổi: 16/4 15/8 thay đổi nói mùa hạ, 16/8 15/12 thay đổi nói mùa đông. Vị trí 3, nửa mon tùy này mà đổi theo bảng kê bên dưới đây, kê theo tháng ngày âm lịch cho dễ đổi, và chỉ lấy ngày xuân làm mẫu, 2 mùa hạ và đông so theo mà lại đổi.

hết tháng chạp: nửa mon

rằm tháng giêng: một tháng

hết tháng giêng: một mon rưỡi

rằm tháng hai: nhị tháng

hết tháng hai: hai tháng rưỡi

rằm mon ba: tía tháng

hết mon ba: ba tháng rưỡi

rằm tháng tư: tứ tháng

Chỗ 4, ba tháng rưỡi thì tùy này mà đổi theo phiên bản kê dưới đây, cũng kê theo tháng ngày âm lịch còn chỉ lấy ngày xuân làm mẫu.

hết tháng chạp: tía tháng rưỡi

rằm mon giêng: tía tháng

hết tháng giêng: hai tháng rưỡi

rằm mon hai: hai tháng

hết tháng hai: một tháng rưỡi

rằm tháng ba: một mon

hết tháng ba: nửa mon rằm

tháng tư: vượt một đêm

Tiết 3: Làm phương tiện đi lại Trước

Tăng tụ họp không?

Tăng cấu kết không?

Tăng tụ tập hòa hợp để gia công gì?

Những tín đồ chưa thọ tình nhân tát giới, giỏi thọ cơ mà không thanh tịnh, đã thoát khỏi đây chưa?

Có bao nhiêu fan thọ người tình tát giới không tới tụ tập mà gồm dặn nhờ nói ý muốn và thanh tịnh?

Đây là kiểm điểm Tăng chúng, chuẩn bị và ra quyết định cho sự bố tát tụng giới cử hành được tuyệt không. Sự kiểm điểm này, như vậy, hết sức quan trọng, và chỉ đặc trưng cho Tỳ kheo tăng tuyệt Tỳ kheo tình nhân tát tăng.

Kiểm điểm bởi 5 câu hỏi, nhưng phải nhất là 2 câu đầu. Tăng chúng tại 1 chỗ, khi kiết ma bố tát tụng giới, phải tương đối đầy đủ 2 nhân tố thì việc ấy bắt đầu thành, ấy là hội tụ đông đủ, không người nào vắng mặt nhưng mà không nói hy vọng và thanh tịnh; là hòa phù hợp với nhau, không một ai tụ tập để kháng phá. Nói cách khác, mong mỏi kiết ma tía tát tụng giới thì Tăng chúng tại một chỗ đề xuất thân và trung tâm cùng họp lại với ưng muốn; thân ko họp lại mà chổ chính giữa ưng ý muốn thì được, thân họp lại mà trọng tâm không ưng ao ước thì hỏng.

Nói mong và thanh tịnh là dặn dựa vào một giỏi hơn một vị khác, bạch cùng với Tăng chúng, rằng bản thân ưng hy vọng việc kiết ma tía tát tụng giới và mình cũng thanh tịnh. Vì vậy chỉ được phép nói ao ước và tịnh tâm với lý do vì bận câu hỏi Tam bảo, vì chưng bịnh hay vày coi bịnh, với với đk là vào nửa tháng vừa qua không có phạm giới (mình từ biết ko phạm giới, Tăng chúng cũng không có ai thấy, nghe tốt nghi mình phạm giới). Lời chỉ bảo nhờ nói cách khác thông thường như sau, "Bạch đại đức, tôi là Tỳ kheo XX, vì vì sao XX đề nghị không thể tập kết kiết ma cha tát tụng giới, nhưng so với việc ấy tôi ưng muốn, cùng tôi cũng thanh tịnh. Xin nhờ vào đại đức bạch lại cùng với Đại đức tăng như vậy". Dặn nhờ vào như vậy, còn nếu như không nói được thì hoàn toàn có thể ra dấu. Lời bạch lại cũng nói theo một cách khác thông hay như sau, "Bạch đại đức tăng, con là Tỳ kheo XX, gồm nhận lời dặn dựa vào của Tỳ kheo XX, vắng phương diện vì tại sao XX, dẫu vậy nửa tháng vừa rồi vị ấy không có phạm giới. Vị ấy dặn nhờ bé bạch lại cùng với Đại đức tăng rằng, so với việc kiết ma cha tát tụng giới lúc này của Đại đức tăng, vị ấy nói ý muốn và thanh tịnh".

Cả 5 câu hỏi là của vị tụng giới, người vấn đáp là vị tri sự hay vị nào hiểu rõ tình trạng của Tăng bọn chúng cùng tại một chỗ. Câu 1, không có bất kì ai vắng mặt, ai vắng vẻ mặt gồm nói mong muốn và thanh tịnh, thì trả lời "Tăng tụ tập". Câu 2, không ai tụ tập với dụng ý để phá, cãi, thì trả lời "Tăng hòa hợp". Câu 3, trả lời "Để kiết ma bố tát tụng người tình tát giới Phạm võng". Câu 4, tất cả thì bảo ra và trả lời "Người không thọ người thương tát giới, hay fan thọ rồi cơ mà không thanh tịnh, sẽ ra cả rồi"; nếu không có thì vấn đáp "Trong Tăng chúng đây không tồn tại người chưa thọ người yêu tát giới tốt thọ rồi nhưng không thanh tịnh". Câu 5, bao gồm ai dặn nhờ nói mong mỏi và tịnh tâm thì người được dặn nhờ cách ra cơ mà bạch lại, ko thì trả lời "Trong Tăng bọn chúng đây không có người thọ nhân tình tát giới chưa đến tụ tập mà tất cả dặn nhờ vào nói mong và thanh tịnh".

Tiết 4: Lời Tựa Mở Đầu

Chư Phật tử, hãy chắp tay lắng nghe. Nay tôi sắp nói đến lời mở màn giới pháp to lớn của chư Phật, những vị tụ tập, yên lặng nhưng mà lắng nghe. Với tự xét bao gồm tội lỗi thì đề nghị sám hối; sám hối hận thì yên ổn vui, không sám hối thì tội lỗi càng sâu nặng. Không có tội lỗi thì lặng lặng; vì sự vắng lặng ấy mà tôi biết các vị thanh tịnh.

Chư đại đức, với ưu bà tắc ưu bà di, hãy nghe mang lại kỹ. Sau thời điểm đức gắng Tôn nhập diệt, trong thời kỳ Phật pháp cuối cùng, càng đề xuất tôn kính bố la đề mộc xoa. Cha la đề mộc xoa là giới pháp này đây. Phụng trì giới pháp này thì như ban đêm mà gặp ánh sáng, như nghèo đói mà được tiến thưởng ngọc, như bịnh tật mà được lành mạnh, như tù đày mà bay lao ngục, như đi xa mà được về nhà. Phải biết giới pháp này là đức thầy cừ khôi của các vị. Đức nuốm Tôn còn sinh hoạt đời cũng không không giống gì giới pháp này.

Lòng hại tội lỗi khó mà sinh được, tâm bao gồm đức lành khó mà phát ra. Nên trong khế kinh đang dạy:

Đừng coi thường tội lỗi nhỏ,

cho là không tai họa;

giọt nước song ít,

chảy mãi đầy hồ lớn.

Tội lỗi tạo chốc lát,

họa sinh sống vô con gián ngục;

một lúc mất thân người,

muôn kiếp khó được lại.

Sự khỏe đẹp không bền,

qua mau như ngựa chạy;

mạng bạn vốn vô thường,

quá rộng nước núi đổ:

hôm ni dẫu còn đó,

ngày mai khó khăn bảo tồn.

Các vị cần nhất tâm mà nỗ lực tinh tiến, cẩn thận đừng giải đải, chớ biếng nhác, đừng đam mê ngủ, chớ phóng ý. Thâu đêm cũng phải triệu tập tâm ý lại cơ mà tưởng niệm Phật pháp tăng. Đừng nhằm đời bản thân trôi qua 1 cách trống rỗng, nhọc mệt một biện pháp vô ích, để rồi tiếp đến phải hối hận hận sâu xa.

Các vị hãy độc nhất vô nhị tâm, kính cẩn cơ mà phụng hành cho thật đúng chuẩn đối cùng với giới pháp này. Bắt buộc học như vậy.

Lời tựa này còn có trong bao gồm 24/1003. Chắc rằng trước khi gồm nghi thức, sự mở màn tụng tình nhân tát giới Phạm võng chỉ tất cả lời tựa này mà lại thôi. Lời tựa này phối hợp cả kinh Di giáo với Pháp cú, nhưng không tồn tại gì gượng gập ép vày chắp vá và biến thể như những tiết trước cùng sau máu này. Lời tựa này được soạn tương đối sớm, vày câu thời kỳ Phật pháp cuối cùng, bao gồm văn vốn là thời kỳ Phật pháp tương tự. Phật pháp tồn tại có 3 thời kỳ: nguyên chất (chánh pháp) tương tự (tượng pháp) và sau cùng (mạt pháp). Mỗi thời kỳ tất cả 1000 năm. Nay kỷ nguyên Phật giáo đã 2527 năm, là đang hơn một phần thời kỳ cuối cùng.

Vô gián ngục là địa ngục công dụng của 5 tội nghịch (cũng call là 5 tội vô gián, 5 nghiệp vô gián). Năm tội nghịch là giết cha, thịt mẹ, làm thịt La hán, làm bị chảy máu thân Phật, phá Tăng hòa hợp. Thêm làm thịt Hoà thượng với giết Xà lê vào nữa thì call là 7 tội nghịch, được nói tới trong giới dịu 40. Tuy thế xét 5 tội nghịch còn như kinh Địa tạng nói, cho tất cả những người xuất gia nhiều hơn nằm vào phẩm 3 của khiếp ấy. Ở đó, sự bỉ báng Tam bảo với khinh thường kinh pháp cũng là làm ra máu thân Phật. Vào 5 tội nghịch, tội phá Tăng đoàn kết nặng nhất, xét ra bởi lẽ tội này có tác dụng rã Tăng cấu kết mà thực ra là khác hoàn toàn giáo phái để gia công giáo lãnh. Năm tội nghịch còn 1 pháp số nữa, của khiếp Ni kiền tử: Một là hủy hoại chùa tháp, đốt phá kinh tượng, chỉ chiếm đoạt của Tam bảo. Nhì là phỉ báng tiểu thừa với đại thừa, phá hoại và trở ngại, làm cho các pháp ấy mệnh chung lấp. Ba là bắt bớ, phạm nhân đày, tra tấn, hành hung, coi thường khi, làm cho nhục, buộc trả tục hay hại tính mạng đối với người xuất gia. Tư là làm 1 trong những 5 tội nghịch thông thường (mà vẫn nói làm việc trên). Năm là bài bác bỏ nhân quả thiện ác, thường có tác dụng 10 ác nghiệp, không hại đời sau, tự làm cho và xúc sử bạn làm mà ngoan thế không bỏ.

Kết quả của 5 tội nghịch là đọa vô gián ngục. Vô gián là không cách hở. Tuệ viễn đại sư, vào Đại vượt nghĩa chương, cuốn 7, nói 5 tội nghịch tạo cho đọa vô loại gián ngục thì tất cả 4 sự không biện pháp hở. Một, nhân trái không bí quyết hở: thân này bị tiêu diệt rồi thì thân tiếp đến đọa vô gián ngục mà chịu đựng liền trái báo của 5 tội nghịch, không tồn tại đời nào hay nghiệp gì tạo nên cách hở nữa. Hai, chịu đựng khổ không bí quyết hở: đọa vô gián ngục thì trong 1 thời kỳ dài, khổ khổ liên tục, không có sự vui làm sao xen vào làm cho cách hở. Ba, bào thai không cách hở: đọa vô loại gián ngục thì trong một thời kỳ dài, bị tiêu diệt đi sinh sống lại ngay tắp lự liền nhưng sinh mạng không bị tiêu diệt hẳn. Bốn, thân hình không bí quyết hở: đọa vô con gián ngục thì người nào cũng thấy thân mình tràn đầy cả ngục, ko chướng ngại cách hở lẫn nhau. Tứ sự này bao hàm đủ cả 5 sự vẫn nói vào phẩm 3 của gớm Địa tạng. Trong 4 sự, sự đầu siêu quan trọng, trung thực luận với Câu xá luận các nói, minh chứng 5 tội nghịch rất cực nhọc cầu đến siêu độ.

Một khi mất thân tín đồ muôn kiếp khó được lại là nói thân bạn rất quí. Nói theo trường hợp nhân tình tát giới Phạm võng thì bao gồm thân bắt đầu thọ cùng trì được giới pháp ấy. Bởi vậy, rước thân tín đồ làm những câu hỏi mệt nhọc một giải pháp vô ích, tất cả hại, đành rằng đáng trách, nhưng lối thuyết pháp thóa mạ, khinh thị thân thể, cũng không phải là thể hiện thái độ hợp ý cùng với Phật.

Tiết 5: phỏng vấn Thanh Tịnh

Chư đại đức, bây giờ là ngày mười lăm của nửa tháng trăng tối, ngày bố tát tụng ý trung nhân tát giới. Những vị hãy nhất trọng điểm mà nghe mang lại khéo. Ai gồm lỗi thì xin nói ra, ai không lỗi thì xin lặng lặng. Im lặng cần phải biết chư vị đại đức thanh tịnh, hoàn toàn có thể tụng nhân tình tát giới. Bởi thế là tôi đang nói lời mở đầu Bồ tát giới. Ni xin hỏi, chư đại đức, trong số vị gồm thanh tịnh cả không? Chư đại đức, những vị thanh tịnh cả, vì những vị thuộc yên lặng. Câu hỏi ấy tôi xin ghi thừa nhận như vậy.

Đây là phát triển thành thể lời tác bạch kiết ma tía tát tụng giới mà thành sự chất vấn thanh tịnh. Ni xin hỏi, chư đại đức, trong số vị gồm thanh tịnh cả không, là hỏi vào nửa tháng vừa qua, có ai phạm giới không. Không một ai phạm giới mới hoàn toàn có thể tụng giới.

Việc này tôi xin ghi nhấn như vậy, thiết yếu văn là thị sự như thị trì. Chữ trì nghĩa black là núm giữ, ở đó là nắm duy trì trong trí, tức là nói về việc ghi nhớ, về ký ức, với ở đó là xác nhận. đề xuất chữ ấy song song với chữ lâu thì lâu trì nghĩa là tiếp nhận và ghi nhớ. Nghĩa chữ trì như vậy đề xuất đã được cắt nghĩa là liễu đạt bất vong (thấu hiểu không quên). Thị sự như thị trì, dịch ngay cạnh là vấn đề ấy tôi cố gắng chắc vậy nên (nghĩa là hiểu với nhớ như vậy). Dẫu vậy chữ nỗ lực chắc rất đề xuất chuyển ra chữ ghi nhận mang đến sát vấn đề và dễ dàng nắm bắt hơn. Chủ từ tôi bắt buộc thêm, vì đấy là lời của vị tụng giới. Nói giản dị, vị tụng giới nói, "các ngài thanh tịnh, vì các ngài lặng lặng: câu hỏi này tôi xin ghi dấn như vậy".

Tiết này có vài chỗ bắt buộc chú ý. Một, hết tháng thì nói trăng tối, rằm thì nói trăng sáng; trăng về tối thì ngày 15 tất cả khi phải đổi ra 14 ví như tháng ấy thiếu. Hai, câu nay tôi xin hỏi, chư đại đức, trong số vị gồm thanh tịnh cả không, yêu cầu nói 3 lần, sau những lần phải hóng vài tía giây.

Tụng giới xong, vị tụng giới đứng lên mà thưa, Bạch Đại đức tăng, bé là Tỳ kheo XX, xin kính tạ lỗi Đại đức tăng; Đại đức tăng bảo bé tụng người thương tát giới, tuy thế thân mồm ý của nhỏ không tinh cần, tụng giới văn ko thông suốt, tạo cho chư vị ngồi lâu dài lên, không khỏi phát phiền. Nhỏ xin chư vị trường đoản cú bi hoan hỷ mang đến con.

Cũng như lời tác bạch đầu tiên, lời tác bạch này, giả dụ vị tụng giới là thượng tọa trong buổi tía tát thì không đề xuất nói.

Chương 3: Dịch Giải chủ yếu Văn bồ tát Giới Phạm võng

Bồ tát giới Phạm võng

là giới pháp vô thượng,

trăm nghìn vạn ức kiếp

vẫn khó khăn mà gặp gỡ được;

nay con đã thấy nghe

lại còn được lâu trì,

nguyện mong sớm thành tích

pháp tánh thân thường trú.

Kính lạy đức Lô Xá mãng cầu Như Lai. Kính lạy đức ưa thích Ca Mâu Ni Như Lai. Kính lạy kho tàng Bồ tát giới Phạm võng.

Đây là bài kệ khai kinh với kính lạy giáo chủ ý trung nhân tát giới Phạm võng. Bài bác kệ khai ghê này là bài thường thì mà tôi đổi cùng dịch mang đến đúng cùng với trường hòa hợp tụng tình nhân tát giới Phạm võng. Pháp tánh thân thường xuyên trú là như chính văn tiếp sau đây nói, "Hết thảy chúng sinh đều phải sở hữu Phật tánh, nên toàn cục thân trọng tâm của chúng sinh, thân ấy trung ương ấy mọi nhập vào trong giới pháp Phật tánh, và đương nhiên có cái nhân do đó thì dĩ nhiên thực hiện tại pháp thân hay trú". Chú thích: nhập vào trong giới pháp Phật tánh là thọ cùng trì giới pháp ấy.

Bài kệ khai ghê này, bồ tát giới kinh nhằm nguyên cùng đặt trước nghi tiết mở đầu. Để cùng đặt vì thế không thích hợp hợp chân thành và ý nghĩa mà cũng không phù hợp nghi thức.

Kinh Phạm võng, phẩm thứ 10

"Tâm địa giới bồ tát của

đức Lô Xá mãng cầu tuyên thuyết", phần dưới

Đầu đề này đã phân tích và lý giải trong chương dẫn nhập. Nay chỉ phân tích và lý giải chính văn.

Tiết 1: Mở Đầu Về người tình tát Giới Phạm võng

Số 1: Đức Lô Xá na Tổng Kết Về Phẩm Pháp Môn tâm Địa

Khi ấy đức Lô Xá mãng cầu đã vì chưng đại bọn chúng mà khai thị một bí quyết tóm tắt, chỉ bằng đầu sợi lông, về pháp môn trung ương địa, một trong số pháp môn các đến số lượng không thể nói hết, như cát của trăm nghìn sông Hằng. Và xong rằng, pháp môn gan ruột ấy hết thảy chư Phật vượt khứ đã nói, chư Phật vị lai đang nói, chư Phật hiện tại đang nói, toàn bộ Bồ tát trong vượt khứ vị lai và lúc này đã học đã học với đang học. Như Lai đã trải qua cả trăm vô số kiếp tu hành tâm địa ấy, hiệu quả thành Phật, danh hiệu Lô Xá Na. Chư vị Phật đà, các ngài hãy đưa pháp môn của Như Lai sẽ nói mang đến hết thảy bọn chúng sinh, khai thị gan ruột cho họ. Bấy giờ trên Sư tử tòa sáng chói bùng cháy rực rỡ ở Liên hoa đài, tức Hoa tạng vắt giới, đức Lô Xá na phóng ra ánh sáng, khuyến nghị một ngàn đức thích hợp Ca trên một ngàn cánh hoa, rằng các ngài hãy mang phẩm Pháp môn tâm thuật của Như Lai nhưng đi, nói lại một phương pháp tuần từ bỏ phẩm ấy cho một ngàn lần trăm ức đức ưng ý Ca, với hết thảy bọn chúng sinh, cùng với lời đề xuất rằng các người hãy thọ trì, gọi tụng, nhất vai trung phong mà phụng hành.

Đây là đức Lô Xá mãng cầu tổng kết về phẩm Pháp môn ruột gan mà trong số đó có phần Giới pháp vô tận (Bồ tát giới) khuyến nghị chư Phật hóa thân chuyển dạy pháp môn ấy cho việc đó sinh.

Sư tử tòa là Phật như sư tử, Phật ngồi nơi đâu chỗ ấy cũng call là sư tử tòa. Sư tử tòa ở đây của đức Lô Xá Na, với chư Phật hóa trang của ngài, là sinh hoạt Hoa tạng nỗ lực giới. Hoa tạng quả đât tượng trưng như Liên hoa đài (đài sen), nên người ta gọi đủ là Liên hoa đài tạng cố giới. Tách ra, chuyển dời "Liên hoa đài, tức Hoa tạng cố kỉnh giới" là để ăn uống liền với nghìn cánh hoa sinh sống câu dưới. Liên hoa đài cũng chính là từ ngữ cần sử dụng trong văn chỉnh cú sinh sống dưới.

Đưa đại chúng cho hỏi để đức Lô Xá Na nói đến pháp môn tâm địa là ngàn lần trăm ức đức ưng ý Ca, nhưng đức Lô Xá Na call ngàn đức ham mê Ca cơ mà nói, ấy là Phật nói với Phật về chổ chính giữa địa; còn ngàn đức phù hợp Ca nói với nghìn lần trăm ức đức ưa thích Ca, ấy là Phật nói với Phật về phong thái nói bụng dạ cho chúng sinh. Nói một biện pháp tuần tự mang lại ngàn lần trăm ức đức yêu thích Ca, với hết thảy bọn chúng sinh, câu này nói tắt, nói rõ thì yêu cầu là nói mang lại ngàn lần trăm ức đức ham mê Ca nhằm chư Phật ấy dạy lại cho hết thảy bọn chúng sinh, khuyến cáo chúng sinh thọ trì trọng tâm địa. Nói một biện pháp tuần tự là nói bằng 10 khu vực thuyết pháp.

Số 2: Chư Phật chuyển Dạy Phẩm Pháp Môn chổ chính giữa Địa cho chúng Sinh

Khi ấy một ngàn đức ưng ý Ca trên một ngàn cánh hoa, với một nghìn lần trăm ức đức phù hợp Ca, đều đứng dậy từ Sư tử tòa rực rỡ tỏa nắng ở Hoa tạng vắt giới. Ngài nào cũng cáo thoái bằng cách khắp mình phóng ra ánh sáng bất khả tư nghị, thuộc hóa hiện vộ lượng tiên phật nữa, và thuộc trong một lúc dùng vô số dung nhan hoa xanh quà đỏ trắng hiến thờ đức Lô Xá Na, tiếp nhận và ghi nhớ đầy đủ phẩm Pháp môn bụng dạ mà ngài vẫn tuyên thuyết. Rồi những ngài tự Hoa tạng thế giới ẩn đi. Aẫn rồi nhập định tên Bông hoa tia nắng của thể tánh tịnh tâm in như hư không, trở về dưới cây người yêu đề ở châu Diêm phù của trái đất mình, xuất định nói trên, ngồi bên trên Kim cang tòa đầy cành hoa ánh sáng, với tại Diệu quang đường nói về mười biển cả cầm cố giới, lại rời địa điểm ấy mang lại Đế thích cung nói đến mười trú, cho Diệm thiên nói tới mười hành, đến Đâu suất thiên nói tới mười hướng, cho Hóa lạc thiên nói tới mười định, đến Tha hóa thiên nói đến mười địa, mang lại Sơ thiền nói đến mười kim cang, đến Nhị thiền nói đến mười nhẫn, cho Tam thiền nói đến mười nguyện, cho cung Đại tự tại thiên vương nằm trong Tứ thiền nói giống phẩm Pháp môn bụng dạ mà bản thân là đức Lô Xá Na sống Hoa tạng thế giới đã nói. Toàn cục một ngàn lần trăm ức đức phù hợp Ca số đông làm như vậy, không không giống gì nhau, như phẩm hiền lành kiếp sẽ nói.

Đây là chư Phật hóa thân gửi dạy phẩm Pháp môn tâm địa cho bọn chúng sinh bằng cách thị hiện 8 tướng mạo thành đạo cùng 10 địa điểm thuyết pháp.

Định thương hiệu Bông hoa tia nắng của thể tánh tịnh tâm in như lỗi không, nói vắn tắt với nói phương pháp khác, là diệu dụng của phiên bản tánh thanh tịnh; diệu dụng ấy là thị hiện tại 8 tướng tá thành đạo và 10 địa điểm thuyết pháp. Nhập định rồi xuất định ấy là từ bản tánh thanh tịnh nhưng mà hiện khởi diệu dụng như vậy. Trở về dưới cây tình nhân đề nghỉ ngơi châu Diêm phù của thế giới mình, xuất định nói trên, ngồi bên trên Kim cang tòa là nói tắt về sự thị hiện 8 tướng tá thành đạo.

Trong 10 vị trí thuyết pháp, Kim cang tòa đầy nhành hoa ánh sáng, cũng có thể dịch Kim cang tòa tỏa nắng rực rỡ hoa myծ Kim cang tòa này làm việc dưới nhân tình đề lâu của Tịch khử tràng. Biện pháp 3 dặm về phía đông phái mạnh của Tịch diệt tràng là Diệu quang đường (Phổ quang đãng minh điện). Tại nơi thứ 1 này chư Phật nói đến 10 biển lớn cả thay giới, là nói về vi trần quả đât nói về vô vàn Hoa tạng núm giới, quả đât Phạm võng. Còn 8 chỗ tiếp đến nói về người yêu tát hạnh vị. Hạnh vị ấy tuy có 8 số 10, nhưng thiết yếu yếu là 30 chổ chính giữa (10 trú 10 hạnh 10 hướng) và 10 địa, còn các hạnh vị không giống chỉ chuẩn bị (10 tín, chính văn này lược đi) hay té túc. Đến địa điểm thứ 10 nói lại phẩm Pháp môn bụng dạ mà, như vẫn nói, trong những số đó có người yêu tát giới. Ngang trên đây lẽ đáng còn phải có câu như chính văn số 2 của đoạn 2 sau đây nói, "Rồi từ bỏ cung thiên vương vãi ấy trở xuống ngồi dưới cây tình nhân đề của châu Diêm phù, do hết thảy chúng sinh phàm phu mê ám trên đất này, nói lại giới pháp duy nhất nhưng mà đức bạn dạng thân Lô Xá Na đang nói trong phẩm Pháp môn tâm thuật của ngài".

Và như vậy, nhân tình tát giới được từ bỏ đức Phật bạn dạng thân mang lại chư Phật hóa thân hầu như nói, trên Liên hoa đài, trên Đại tự tại thiên cung, tại ý trung nhân đề thọ.

Về pháp đã thuyết qua 10 chỗ, cuối bồ tát giới Phạm võng tổng kết như sau, "Nói tóm, ngàn lần trăm ức núm giới, Hoa tạng vậy giới, và những Hoa tạng quả đât khác nhiều như vi trần, cũng diễn về toàn bộ kho tàng chánh pháp của chư Phật là kho tàng tâm, kho báu địa, kho báu giới, kho tàng vô lượng hạnh nguyện và kho báu nhân quả Phật tánh hay trú".

Số 3: Đức đam mê Ca Bổn Sư trường đoản cú Thuật Ngài Cũng chuyển Dạy Phẩm Pháp Môn trung ương Địa Như Chư Phật

Bấy giờ đồng hồ đức thích hợp Ca Mâu Ni từ Hoa tạng thế giới mà mở đầu ngài đã hiện ra ở đó, hướng về phía đông, đi vào cung thiên vương, nói kết thúc kinh Ma vương chịu giáo hóa, rồi hạ sinh ở nước Ca di la trực thuộc châu Diêm phù, mẹ là phi tần Ma da, cha là hoàng đến Bạch tịnh, "Như Lai tên tất đạt, bảy năm xuất gia, thành đạo lúc cha mươi tuổi, thương hiệu Thích Ca Mâu Ni, đầu tiên ngồi Kim cang tòa đầy bông hoa tia nắng tại Tịch khử tràng, cuối cùng đến cung Đại tự tại thiên vương, tuần trường đoản cú thuyết pháp cả mười chỗ". Trong lúc thuyết pháp trên cung Đại tự tại thiên vương, đức đam mê Ca Mâu Ni nhìn tràng lưới của những Đại phạn thiên vương, nhân đó nói với họ, rằng vô lượng trái đất in như đôi mắt lưới, mỗi mỗi không giống nhau, cực kì vô tận; pháp môn đức Lô Xá Na dạy cũng giống hệt như vậy. Như Lai nay đến trái đất này đã tám ngàn lần, bởi cả trái đất Sa bà nhưng mà ngồi Kim cang tòa đầy cành hoa ánh sáng, nói đến mười biển cả gắng giới, cho đến đến cung Đại tự tại thiên vương này, bắt tắt khai thị hoàn chỉnh phẩm Pháp môn gan ruột cho đại chúng ở đây.

Đây là đức say đắm Ca bổn sư từ thuật ngài cũng chuyển dạy phẩm Pháp môn lòng dạ cho chúng sinh bằng 8 tướng thành đạo cùng 10 vị trí thuyết pháp; nói phương pháp khác, ngài cũng biểu đạt diệu dụng của định Bông hoa tia nắng của thể tánh thanh tịnh.

Thích Ca Mâu Ni, hay yêu thích Ca, ở đó là đức mê thích Ca bổn sư. Ngài cũng thị hiện nay 8 tướng thành đạo và 10 vị trí thuyết pháp. Tám tướng thành đạo là giáng thần, nhập thai, trú thai, xuất thai, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Sự tích như sau. Giáng thần là từ bỏ nội viện Đâu suất, Phật giáng thần bởi hình tướng cỡi voi trắng mà xuống vương cung Bạch tịnh. Nhập bầu là Phật nhập vào hông trái của vợ Ma da. Trú bầu là Phật sinh hoạt trong thai cơ mà không hôn mê, vẫn thuyết pháp đến chư thiên. Xuất thai là ngày trăng tròn tháng tư, tự hông phải của cung phi Ma da, Phật có mặt ở hoa viên Lâm tỳ ni. Xuống tóc là 25 (23?) tuổi, Phật bay vương cung, vào núi học đạo. Thành đạo là sau 6 năm khổ hạnh, và sau khi ngồi bên trên tòa Kim cang, hàng phục ma vương, Phật thành chánh giác dưới gốc tình nhân đề. Gửi pháp luân là Phật thuyết pháp, quảng độ bọn chúng sinh vào 50 năm. Nhập niết bàn là 80 tuổi, Phật nhập khử dưới cây Sa la song thọ. Cả 8 tướng do đó đều là sự việc thị hiện, với nói thị hiện, hay nói đức Lô Xá na hóa ra đức phù hợp Ca, là như vậy đó, chứ chưa phải như là ảo thuật. Cả 8 tướng do vậy toàn là tác dụng độ sinh, chứ không hẳn chỉ gồm thuyết pháp bắt đầu độ sinh. Và cả 8 tướng như vậy hợp thành một ông phật liệt ứng thân, nói biện pháp khác, toàn là "bông hoa ánh nắng của thể tánh thanh tịnh". Chính văn bên trên đây, 8 tướng tá này nói vẫn lược, lại lược luôn luôn cả chữ thị hiện.

Hướng về phía đông nguyên nhân là Sa bà thế giới ở về phía đông Hoa tạng vậy giới. Vào cung thiên vương vãi là cung Đại tự trên thiên vương (Vạn 60/334B) Tịch khử tràng là người thương đề tràng; ở đó hóa thân của Phật thị hiện bệnh hữu dư niết bàn nên người ta gọi là Tịch khử tràng, thị hiện triệu chứng vô thượng người thương đề nên người ta gọi là ý trung nhân đề tràng.

Nói quả đât và pháp môn mà ví như Phạm võng, là nói đạo lý trùng trùng duyên khởi. Thị hiện tại 8 tướng tá thành đạo sinh sống Diêm phù, 1 trong những 1 tỷ thành phần của đại thiên trái đất Sa bà, nhưng mà nói "vì cả nhân loại Sa bà cơ mà thuyết pháp 10 chỗ", thì biết đức say đắm Ca bổn sư không phải chỉ là một chiều thuộc về số lượng ngàn lần trăm ức đức đam mê Ca hóa thân, thế giới ngài giáo hóa cũng ko phải là 1 chiều thuộc về số lượng ngàn lần trăm ức tiểu nỗ lực giới. Tóm tắt khai thị hoàn tất phẩm Pháp môn trọng tâm địa có nghĩa là cũng sẽ tóm tắt tụng lại người thương tát giới (phần Giới pháp rất nhiều trong phẩm Pháp môn trung khu địa) cho các vị đại căn đương cơ sinh hoạt Đại tự trên thiên cung, chứ chưa hẳn chỉ nói người yêu tát tâm địa còn người thương tát giới về Diêm phù bắt đầu nói.

Số 4: Đức phù hợp Ca Bổn Sư Nói đã Nói Lại người yêu tát Giới Phạm võng

Rồi từ cung thiên vương vãi ấy, Như Lai trở xuống, ngồi dưới cây người thương đề của châu Diêm phù, vì hết thảy bọn chúng sinh phàm phu mê ám trên khu đất này, nói theo giới pháp duy nhất mà đức bản thân Lô Xá na của Như Lai sẽ nói vào phẩm Pháp môn tâm địa của ngài, giới pháp nhưng mà từ khi bắt đầu phát trung khu ngài đang thường tụng. Giới pháp ấy như ngọc kim cang sáng sủa chói, cùng là phiên bản nguyên của chư Phật, của người tình tát, là hạt kiểu như Phật tánh. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, nên toàn bộ thân vai trung phong của chúng sinh, thân ấy trung ương ấy số đông nhập vào trong giới pháp Phật tánh, và tất nhiên có dòng thân do vậy thì tất nhiên thực hiện tại pháp thân thường trú. Về mười cha la đề mộc xoa nhưng Như Lai vẫn nói lại sau đây, khi xuất hiện ở quả đât này, thì đó đó là giới pháp của Phật pháp, là giới pháp nhưng hết thảy bọn chúng sinh trong quá khứ vị lai và lúc này nên kính phụng lâu trì. Như Lai sắp đến sửa vày cả đại chúng tại đây mà trùng tuyên phần Giới pháp vô tận giới pháp của không còn thảy chúng sinh, bạn dạng nguyên là trường đoản cú tánh thanh tịnh.

Đây là đức say đắm Ca bổn sư nói đã nói lại tình nhân tát giới Phạm võng (Giới pháp vô tận) cho việc đó sinh Diêm phù, người yêu tát giới mà bản thân Lô Xá na của ngài đã nói vào phẩm Pháp môn bụng dạ và sẽ tụng trường đoản cú khi new phát tâm, cho đến thành Phật rồi cũng vẫn thường xuyên tụng.

Như Lai trở xuống, ngồi bên dưới cây người yêu đề của châu Diêm phù, bởi vì hết thảy chúng sinh phàm phu mê ám trên khu đất này, nói giống giới pháp duy nhất mà đức bản thân Lô Xá na của Như Lai đã nói vào phẩm Pháp môn tâm địa của ngài, giới pháp mà từ khi mới phát tâm ngài vẫn thường xuyên tụng là nói người yêu tát giới là giới pháp nhưng mà thánh phàm thuộc được truyền thọ cùng thọ trì. "Nói lại giới pháp duy nhất..." thiết yếu văn là thuyết ngã phiên bản Lô Xá na Phật bụng dạ trung sơ phát trọng điểm trung hay sở tụng tốt nhất giới. Tâm thuật ở đây không phải là nhân địa để dịch tu nhân, nhưng mà là call tắt tên phẩm Pháp môn gan ruột như đã điện thoại tư vấn như vậy ở trong phần đầu và còn gọi như vậy tại phần cuối người tình tát giới Phạm võng. Phật tụng giới, chưa phải chỉ tụng trong những khi tu nhân, lại càng không hẳn chỉ tụng lúc new phát tâm. Cả thiết yếu văn chỉnh cú cùng trường sản phẩm trong đoạn 1 mục 2 với đoạn 2 mục 3 tiếp sau đây sẽ chứng tỏ từ khi new phát tâm cho đến lúc thành Phật rồi, Phật vẫn hay tụng. Không thành Phật thì tụng và để được thành, thành Phật rồi thì tụng nhằm truyền thọ như Phật bạn dạng thân tụng lại và Phật hóa thân tụng lại nữa, tụng thành người yêu tát giới Phạm võng này đây.

Phật tánh tại đây vừa bao gồm nghĩa phiên bản thể vừa bao gồm nghĩa khả năng: phiên bản thể là Phật, và kỹ năng làm Phật, hotline là Phật tánh. Phiên bản thể và kĩ năng ấy, đó là thân tâm họ đây. Như vậy, vì chưng chúng sinh có Phật tánh, đề nghị thân là thân bọn chúng sinh, trung khu là tâm chúng sinh, mà thân chổ chính giữa ấy vẫn có thể thọ và trì được giới pháp Phật tánh, nên thiết yếu văn nói "Hết thảy chúng sinh đều phải có Phật tánh, nên cục bộ thân chổ chính giữa củ