Cổng giao dịch điện tử bhxh tphcm

     
*

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI HỒ SƠ BHXH TRÊN CỔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT NAM (Đối với Đơn vị sử dụng lao động đã có tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam)

Mục đích: Hướng dẫn đơn vị đăng ký, kê khai hồ sơ BHXH trên cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam. Lưu ý: Để thực hiện đăng ký, kê khai hồ sơ trên Cổng giao dịch điện tử (gddt.baohiemxahoi.gov.vn) đơn vị sử dụng lao động thực hiện: + Sử dụng trình duyệt web Chomre + Cài đặt phần mềm hỗ trợ ký số


Để tải phần mềm hỗ trợ ký số, đơn vị sử dụng lao động thực hiện truy cập vào địa chỉ gddt.baohiemxahoi.gov.vn. Chọn Tài liệu và ứng dụng. Chọn Cài đặt Extension ký số để bật tiện ích VietNam Social Sercurity Declaration (VSS) lên trình duyệt web, Chọn Tải ứng dụng nền cho ký số Đăng ký và kê khai để tải VSS về. Sau đó thực hiện cài đặt VSS đã tải. Cụ thể như hình dưới.

Bạn đang xem: Cổng giao dịch điện tử bhxh tphcm

*

1. Đơn vị sử dụng lao động đã có tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

Bước 1. Truy cập Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn, chọn Đăng nhập.

*

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Tổ chức” -> nhập “Tên đăng nhập” là mã số thuế của đơn vị, “Mật khẩu” và nhập “Mã kiểm tra” -> chọn “Đăng nhập”.

Xem thêm: Ngôn Tình Xuyên Không Hay Hoàn (Full), Truyện Xuyên Không Full Hay Nhất Hiện Nay

*

Bước 3: Thực hiện đồng bộ dữ liệu về lao động do cơ quan BHXH đang quản lý. Chọn “Kê khai hồ sơ” -> chọn “Quản lý lao động” -> chọn “Nạp vào từ BHXH”.

*

Bước 4: Chọn “Xác nhận” để đồng ý hoặc “Thoát” để hủy bỏ yêu cầu và quay lại màn hình danh sách lao động.

Nếu xác nhận việc tải dữ liệu từ cơ quan BHXH, sau khi tải thành công sẽ thông báo:

*

Bước 5: Thực hiện kê khai hồ sơ BHXH, nộp hồ sơ điện tử, các chức năng tiện ích khác trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam chi tiết như Hướng dẫn sử dụng được lưu tại menu Tài liệu & ứng dụng.